АВТОРСЬКЕ ПРАВО НА ПОСІБНИК, ПІДРУЧНИК, ДОВІДНИК, СЛОВНИК.

1. Реєстрація авторського права на підручники, посібники, довідники, словники.

Об’єктами авторського права є твори науки, літератури і мистецтва, в тому числі: літературні письмові твори белетристичного, публіцистичного, наукового, технічного,   іншого характеру;

Відповідно, будь-який новий посібник, підручник, словник, довідник, що створені та викладені як сукупність текстів, зображень, малюнків, фотографій, схем, ілюстрацій, креслень, є об’єктами, які можуть отримати державну реєстрацію в Україні, та в іншій країні світу.

Будь-яка окрема частина підручника, посібника, словника, довідника, в тому числі – оригінальна назва цих книг розглядається як «твір», і так само охороняється відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права».

Автори-розробники подібних книг є первинними суб’єктами щодо авторства, і саме вони мають першочергову можливість здійснити юридичні дії для одержання реєстрації та охорони. У деяких випадках, власником майнових авторських прав може бути організація, компанія, установа, на якій працюють автори, тобто  – підприємство-роботодавець співавторів.

Таким чином, авторське право на підручник, посібник, словник, довідник мають можливість оформити та одержати:

– один автор/група співавторів;

– юридична особа – роботодавець співавторів;

– правонаступники авторів – фізичні та/або юридичні особи (на підставі договорів відчуження).

Для реєстрації авторства необхідно надати: посібник, підручник, словник, довідник в електронному вигляді; вказати дату створення; ПІБ, адресу, дату народження автора (співавторів); інші відомості.

Для отримання докладної інформації про те – що Вам необхідно надати для реєстрації, Ви можете надіслати запит на нашу поштову скриньку або зателефонувати

patentpravo777@gmail.com

+380675383998 (Viber)

(Сухарева Наталія Василівна)

Після отримання від Вас запиту – Вам, протягом 1-2 робочих днів, буде сформульована і надіслана відповідна інформація.

Далі співробітники Патентної фірми «Єдність» підготують і направлять Вам усі необхідні документи для ознайомлення та підписання. Після отримання від Вас підписаних документів, ми оформимо та направимо на реєстрацію в Укрпатент Ваші твори.

За Вашим дорученням ми також сплатимо необхідні державні збори, мита.

Термін процедури реєстрації авторства складає: 2,5 – 4 місяці.

2. Авторське Свідоцтво України.

Експерти Укрпатенту детально перевіряють, вивчають Ваші реєстраційні документи. Якщо усі документи відповідаю вимогам законодавства, твори оформлені згідно з правилами, державні платежі здійснені правильно, Укрпатент направляє авторам:

– Рішення про реєстрацію твору;

– Свідоцтво України про реєстрацію авторського права на посібник, підручник, словник, довідник.

Приблизно одночасно з видачою свідоцтва, в державному бюлетені «Авторське право і суміжні права» Укрпатент здійснює офіційну публікацію щодо реєстрації Вашого твору, де вказують: номер, дату реєстрації, назва книги, ПІБ автора, реферативний опис.

Відомості про зареєстрований твір вносять до відповідного державного реєстру.

Зареєстрований об’єкт зберігається в архіві Укрпатенту.

Авторське свідоцтво України не потребує щорічного підтримки та якихось додаткових сплат, діє все життя автора в усіх країнах світу, які є учасниками відповідних  міжнародних Конвенцій (більшість цивілізованих країн світу).

Власник авторського Свідоцтва має право:

– використовувати своє авторство будь-яким способом в своїх цілях, інтересах, які не суперечать законодавству;

– повністю або частково передавати (без оплати чи за оплату) майнові авторські права фізичним чи юридичним особам на територіях будь-яких країн світу;

– дозволяти іншим особам використовувати книгу по ліцензії за оплату або безкоштовно;

– забороняти іншим особам використовувати посібник, підручник, словник, довідник.

            Автори, які повність передали усі майнові авторські права на твір іншій особі (наприклад –  установі-навчальному закладу, але не роботодавцю), можуть одержати одноразову винагороду за передачу (відчуження) прав. Відчуження може бути й безкоштовним (за згодою сторін).   

Автори, які надають тимчасовий дозвіл (ліцензію) на використання твору іншій особі, мають право на одержання періодичних винагород – роялті. Розмір роялті сторони визначають самостійно за взаємною згодою. Ліцензія на використання авторських творів (посібників, підручників, словників, довідників) може бути й безоплатною (за згодою сторін).  

Автори, які створили твір на підприємстві, та повність передають усі майнові авторські права  роботодавцю, зазвичай створюють книжки та інші тексти в межах власних службових обов’язків, і одержують за це періодичну заробітну платню. Відповідно, роботодавець може одержати від авторів усі майнові права без додаткових сплат (одноразових чи роялті). Але, якщо сторони дійдуть до взаємної згоди стосовно сплати винагороди за передачу прав на службові посібники, підручники, словники, довідники – це не суперечить законодавству, і така винагорода може бути сплачена.       

3. Вартість процедури державної реєстрації (зазначено в гривнях).

Для авторів, фізичних осіб   2800
Для роботодавців – підприємств, організацій, установ (службовий твір)   4500
Складання, реєстрація договору повної передачі, відчуження авторських прав   5200
Оформлення та реєстрація ліцензійного договору щодо тимчасового використання авторських прав 5200

4. Контакти, консультації.

Сухарева Наталія 

+ 38 067 538 39 98
patentpravo777@gmail.com

Патентна фірма «Єдність»