Мінімальна ціна підтримання чинності торгової марки – 14 500 грн.

patentpravo777@gmail.com

+380675383998

 1. СВОЄЧАСНЕ ПРОДОВЖЕННЯ ТОРГОВОЇ МАРКИ.

Будь-яке Свідоцтво України на знак для товарів і послуг діє 10 років. За необхідністю, власник логотипу має право здійснити державну процедуру підтримання чинності  торгової марки. Це можна робити за 6 (шість) місяців до дати завершення строку. Слід зазначити, що товарний знак починає діяти:

 • не з дати одержання Свідоцтва та реєстрації тм;
 • але від дати подання заявки !!!

(Примітка: кожне Свідоцтво України містить бібліографічні відомості, які позначені певними кодами. Під кодом (181) – зазначається дата закінчення дії охоронного документу).

Приводимо приклад.

Вважаємо, що:

 • заявка була направлена на реєстрацію в Укрпатент 01.03.2009;
 • а Свідоцтво зареєстроване та видане 10.05.2010.
 • Відповідно цей лого діє до 01.03.2019, але не до 10.05.2020!!!

Отже, для продовження цієї торгової марки необхідно в період з 01.10.2018 (за шість місяців) до 01.03.2019 здійснити наступне:

 • сплатити відповідний державний збір (від 12000 гривень);
 • скласти певне клопотання визначеної форми (2500 гривень);
 • направити все це в державний реєстр знаків України.

Примітка:  Згідно із законом, Патентне відомство України не має обов’язків, і не повинно повідомляти власникам зареєстрованих логотипів про скінчення терміну їх свідоцтв і стосовно можливості продовжувати їх на наступні 10 років. Контролювання строку дії торгової марки законодавство повністю покладає на її власника.

Для наших клієнтів, за їх дорученням, ми щомісячно контролюємо усі необхідні терміни, які стосуються чинності охоронних документів (свідоцтв, патентів, сертифікатів). Тобто клієнти Патентної фірми «Єдність» своєчасно одержують повідомлення про необхідність та можливість здійснити продовження чи поновлення таких документів.

Нові клієнти також можуть замовити подібну послугу у Патентної фірми «Єдінсть».

 1. Пропущений термін продовження дії логотипу.

 У випадках, коли з якихось обставин власником торгової марки було пропущено визначений законом термін, можливо ще протягом додаткових 6 (шести) місяців (після закінчення тм) здійснити цю процедуру, тобто – поновити реєстрацію логотипу. В таких випадках розмір державного збору збільшується на 50 %. Якщо все зазначене зробити правильно, то збережуться усі відомості тм (номер, дати та інше), і цей об’єкт інтелектуальної власності продовжить свої існування.

У разі, коли після пропущення строку підтримання комерційного позначення протягом наступних 6 місяців, володільцем бренду не сплачено збір зі штрафом + 50%, і не було направлено до Укрпатенту відповідне клопотання щодо поновлення та продовження дії свідоцтва на знак, то в цьому випадку торгова марка юридично припиняє свою дію повністю без можливості поновлення.

 1. Повторна перереєстрація торгової марки.

 При закінченні чинності бренду (внаслідок не сплати за підтримання чинності), у колишнього власника цього комерційного позначення існує можливість здійснити повторну реєстрацію чи перереєстрацію цього ж логотипу.

Положення статті  22 Закону України «Про охорону прав на знаки товарів і послуг» говорить наступне: «Ні хто, крім попереднього (колишнього) володільця свідоцтва на торговий знак, не має права повторної перереєстрації цього самого лого протягом трьох років після дати припинення чинності свідоцтва».

Таким чином, «повторна перереєстрація торгової марки» може бути здійснена за умови, як що:

 • не пройшов термін «три роки» від дати припинення свідоцтва;
 • зображення та написання логотипу повинно бути абсолютно тотожним тому позначенню, яке раніше було зареєстровано; будь які, навіть дрібні, зміни вже будуть розцінюватися патентною експертизою як «інший знак» (звісно, що в контексті «повторної реєстрації»);
 • перелік товарів/послуг має бути також таким самим, що й у попередньої тм.

Строк повторної реєстрації тм становить близько 14-16 місяців. Для цієї процедури немає необхідності здійснювати попередній патентний пошук для виявлення тотожних і схожих позначень.

Звісно, що після цієї процедури «повторна перереєстрація торгової марки» Ви одержите нове свідоцтво з новим номером, датою реєстрації, новою датою відліку чинності знаку, та воно не буде пов’язане з попереднім охоронним документом.

(Примітка Патентної фірми «Єдність»:  Інколи повторна перереєстрація перетворюється на нову реєстрацію. Це відбувається внаслідок: зміни дизайну лого; зміни мови напису словесної частини назви; збільшення або зменшення переліку продукції чи сервісу для використання комерційного позначення; додавання або зміна власника; з інших причин та підстав).        

Таким чином, з метою «продовження життя» торгових марок України чинним законодавством  передбачено, щонайменш три способи, а саме:

 • здійснення процедури у встановлений термін (за 6 міс. до кінця терміну);
 • у випадку пропущеного строку – протягом 6 міс. після закінчення  тм;
 • здійснення повторної перереєстрація торгівельного знаку.
 1. Ціна та строки оформлення.

В таблиці вказані мінімальні ціни разом із державними зборами для одного класу товарі/послуг міжнародної класифікації.

Юридична діяЦіна для резидентів, грн.Ціна для нерезидентів, $Термін процедури, місяці
1.Своєчасне продовження тм14 5006503-5
2.Поновлення свідоцтва21 0009503-5
3.Перереєстрація знакувід 6 20068014-16
4.Внесення змін у чинне свідоцтво2 4001503-5

Для ретельного з’ясування вартості «продовження дії торгової марки, логотипу» або «перереєстрація» ми радимо Вам надіслати запит в нашу фірму і безкоштовно одержати розрахунок усіх витрат.

patentpravo777@gmail.com

Зателефонувати +380675383998 Наталія Сухарева, та одержати по телефону консультацію щодо можливої вартості зборів та послуг.

 

 1. Документи та інформація

Для початку процедури підтримання чинності свідоцтва на знак, від Вас необхідно надати у вільній формі:

 1. Сучасні реквізити власника бренду.
 2. Номер свідоцтва України.

Буває так, що виникає необхідність внести зміни у бібліографічні відомості охоронного документу, наприклад: юридичної чи поштової адреси, назви компанії, зменшити перелік класів міжнародної класифікації та інші. Ці процеси передбачені законодавством і також можуть бути втілені одночасно з продовженням чинності патентів.

Для повторної перереєстрації торгової марки , від Вас необхідно надати у вільній формі:

 1. Сучасні реквізити майбутнього володільця позначення.
 2. Номер припиненого свідоцтва.
 3. Якісне зображення логотипу (електронний вигляд – JPEG, PDF, векторна графіка) або написання слова чи словосполучення.
 4. Ретельний перелік товарів/послуг, для торговельної марки.

Після отримання Вашої зазначеної інформації Вам будуть надані для підписання:

 • Договір про патентно-юридичні послуги;
 • Рахунок для сплати;
 • Довіреність патентному повіреному.

 На підставі Вашої інформації патентні повірені фірми «Єдність» здійснять усі необхідні дії та платежі.

 1. Контакти і консультації

Сухарева Наталья Василівна – спеціаліст відділу продовження дії логотипів, патентів.

patentpravo777@gmail.com

+380675383998

P.S. З урахуванням світових відомостей, в багатьох державах, де законодавство в галузі інтелектуальної власності існує вже більше, ніж декілька десятиріч. Відповідно, у світі існують такі trademark, яким вже понад 50 і більше років! Наприклад, сучасний закон США «Про товарні знаки» був приязний у 1946 році база комерційних позначень США (назв, лого, брендів) поглиблюється на десятиріччя «назад».

Довготривалість охоронного документу щодо чинності бренду, комерційної назви чи логотипу в сучасних умовах може впливати вартість цього об’єкту інтелектуальної власності під час його оцінювання, продажу та надання ліцензій. Також великий термін існування бренду може бути корисним під час захисту від недобросовісної конкуренції.

Крім того, зареєстроване в Україні позначення надає можливість одержати однойменне доменне ім’я першого рівня в зоні .ua (як що цей домен є вільним).

Тому інколи, попередньо ніж відмовитись продовжувати дію існуючого патенту, свідоцтва чи сертифікату, варто зважити усі можливі аргументи.