Патентна фірма «Єдність» пропонує Вам кваліфіковану допомогу в отриманні патентів Росії на винаходи і корисні моделі.

Мінімальна вартість отримання патентів Росії на винахід або корисну модель (включаючи державні збори і мита, а також послуг патентної фірми) становить:

Для резидентів Українимитапослуги
Патент на корисну модель3000 руб.від 1200 $
Патент на винахід5400 руб.від 1800 $

Більш детальна інформація про вартість отримання патентів Росії на корисну модель і на винахід

В якості винаходів на території Росії надається правова охорона на технічне рішення в будь-якій області, що відноситься до продукту  – зокрема: пристрою, речовини, штаму мікроорганізму, культури клітин рослин чи тварин, або способу  – процесу здійснення дій над матеріальним об’єктом за допомогою матеріальних об’єктів (засобів).

Відповідно до ст. 1357 Цивільного кодексу Росії

1. Право на одержання патенту на винахід, корисну модель або промисловий зразок першочергово належить автору винаходу, корисної моделі або промислового зразка.

2. Право на одержання патенту на винахід, корисну модель чи промисловий зразок може перейти до іншої особи (правонаступника) або бути йому передано у випадках і на підставах, які встановлені законом, у тому числі в порядку спадкування, або за договором, у тому числі по трудовим договором.

3. Договір про відчуження права на отримання патенту на винахід, корисну модель або промисловий зразок повинен бути укладений у письмовій формі. Недотримання письмової форми тягне за собою недійсність договору.

4. Якщо угодою сторін договору про відчуження права на отримання патенту на винахід, корисну модель чи промисловий зразок не передбачено інше, ризик патентної неспроможності несе набувач такого права.

Таким чином, власником патенту Росії на винахід (корисну модель) можуть бути фізичні або юридичні особи – резиденти або нерезиденти Росії (в тому числі – фізичні та/або юридичні особи – резиденти України). Власниками патенту на винахід (корисну модель) може бути група осіб. У випадку, якщо власником патенту Росії бажає бути юридична особа чи фізична особа – не автор винаходу (корисної моделі), то в обов’язковому порядку повинен бути в письмовій формі укладений договір між цією юридичною особою або фізичною особою – не автором винаходу з реальним автором ( фіз. особою) винаходу (корисної моделі) про відчуження права на отримання патенту на винахід, корисну модель.

Патент на винахід (корисну модель) засвідчує пріоритет, авторство і виключне право власника патенту на винахід або корисну модель. 

Патент Росії на винахід (корисну модель) діє виключно на території Росії.  

Патент Росії на винахід діє 20 років від дати подання заявки до Федерального органу виконавчої влади з інтелектуальної власності РФ (Роспатент)  (за умови щорічного підтримання патенту в дії).

Патент России на полезную модель действует 10 лет от даты подачи заявки в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности РФ (Роспатент)  (при условии ежегодного поддержания патента в действии). Патент РФ на полезную модель может быть продлен по ходатайству патентообладателя дополнительно на три года. 

Патент Росії на винахід (корисну модель) необхідно підтримувати в дії щорічно. Тобто щорічно необхідно сплачувати відповідний збір за підтримання в дії патенту.

Якщо Ви (фізична особа) або Ваше підприємство (юридична особа) є власником патенту Росії на винахід (корисну модель), то Вам або Вашому підприємству належить:

– виключне право на використання винаходу (корисної моделі);
– право забороняти іншим особам використовувати винахід (корисну модель) без Вашого дозволу;
– право дозволяти іншим особам використовувати винахід (корисну модель) на підставі ліцензійних договорів;
– право порушувати судові справи проти несанкціонованого використання винаходу (корисної моделі) і вимагати від порушника відшкодування завданих збитків;
– передавати (продавати) свої права на винахід (корисну модель);
– право почати власне виробництво продукту, який виготовляється із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі);
– внести право власності на запатентований винахід (корисну модель) або право на його використання як свій внесок в статутний фонд підприємства, що створюється або вже існує, тобто використовувати зазначені права як інвестицію;
– право здійснити патентування Вашого винаходу (корисної моделі) на територіях інших держав (таке право діє протягом 12 місяців від дати подання заявки на отримання патенту в Роспатент).


Таким чином, право власності на винахід (корисну модель) на території Росії, яке засвідчується охоронним документом – патентом Росії, надає його власнику повноваження, подібні тим, що і право власності на будь-який об’єкт, який чинним законодавством визначений як товар, і тому може бути об’єктом будь-яких цивільних правових дій.

Для здійснення процедури патентування винаходу (корисної моделі) на території Росії від майбутнього власника патенту необхідна наступна інформація і дані:

1. Повні реквізити особи – майбутнього власника патенту (власником патенту може бути юридична або фізична особа).

2. ПІБ та адресу проживання автора / авторів (фізична особа) – безпосередньо той, хто вигадав (винайшов) технічне рішення, яке патентується – винахідником (винахідниками).

3. Інформація про технічне рішення, яке патентується.  Дана інформація надається Вами на підставі питань, які сформулюють для Вас фахівці Патентної фірми «Єдність». Перелік таких питань залежить, безпосередньо, від вигляду об’єкта винаходу (корисної моделі): конструкція (пристрій, продукт) або технологічний процес (спосіб здійснення чого-небудь), або речовина (продукт).

Після отримання від Вас вищевказаних даних та інформації, ми надаємо Вам проект Договору про надання послуг, Довіреність від Вашого підприємства або від фізичної особи патентному повіреному України і рахунок для оплати послуг. Можлива поетапна оплата послуг, наприклад 50% до початку роботи і 50% після отримання Вами патенту. Робота над заявкою становить не менше 30 робочих днів, в залежності від складності винаходу (корисної моделі). Після чого заявка направляється в Роспатент і Ви на підставі інформації від нас оплачуєте збір за подачу заявки на отримання патенту.

Звертаємо Вашу увагу на те, що відповідно до «Угоди між Урядом України та Урядом Росії про співробітництво в сфері охорони прав промислової власності» від 30.06.1993

Стаття 1. При подачі заявок на видачу охоронних документів (патентів, свідоцтв), одержанні охоронних документів і підтримання в дії охоронних документів заявники та патентні повірені обох держав (Росії та України) на основі принципу взаємності можуть вести справи безпосередньо з патентними відомствами Сторін.

Таким чином для подачі заявок на винаходи, корисні моделі, промислові зразки і товарні знаки в Російське патентне відомство, резиденти України маю право звертатися до патентним повіреним України, або подавати такі заявки самостійно без залучення патентних повірених РФ.

Згідно зі Статтею 3 зазначеної Угоди – мита, збори за здійснення юридично значущих дій, пов’язаних з охороною промислової власності оплачуються у валюті, передбаченої України та Росією для оплати мит і платежів національними заявниками.;

Тобто резиденти України сплачують патентні мита і збори Росії в російських рублях в тих же розмірах, що і національні заявники Росії, тобто як резиденти РФ. Звернемо Вашу увагу, що в Росії патентні мита для нерезидентів РФ значно більше, ніж для резидентів РФ.

Вартість послуг і державні мита за підготовку, подачу заявок і отримання патенту Росі на винахід або корисну модель (для резидентів України – фіз. Та / або юр. Осіб)

Основні державні мита, пов’язані з отриманням патенту Росії на винахід (для резидентів України – фіз. та / або юр. осіб), російські рублі
Реєстрація заявки на видачу патенту Росії на винахід (далі – заявка на винахід) та прийняття рішення за результатами формальної експертизи1200 + 180 за кожен пункт формули винаходу понад 25
Проведення експертизи заявки на винахід по суті та прийняття рішення за її результатами1800 + 1440 за кожен незалежний пункт формули понад 1 
Реєстрація винаходу і видача патенту на винахід2400
Основні державні мита, пов’язані з отриманням патенту Росії на корисну модель (для резидентів України – фіз. та / або юр. осіб), російські рублі
Реєстрація заявки на видачу патенту Росії на корисну модель (далі – заявка на корисну модель) та прийняття рішення за результатами експертизи заявки600
+ 60 за кожен пункт формули корисної моделі понад 25
Реєстрація винаходу, корисної моделі, промислового зразка та видача патенту на винахід, промисловий зразок, корисну модель2400
Вартість послуг Патентної фірми «Єдність»  за отримання патенту Росії на винахід або корисну модель для резидентів УкраїниВинахідКорисна модель
Первинний аналіз винаходу (корисної моделі) на відповідність критеріям його патентоспроможності відповідно до Законодавства РосіїКласифікація винаходу (корисної моделі) відповідно до Міжнародної класифікації винаходів (корисних моделей)Патентно-інформаційний пошук за офіційними опублікованими описами винаходів і корисних моделей Росії та України для виявлення аналогів і прототипів технічного рішення, яке патентується.Повний комплекс послуг від 1800 $Повний комплекс послуг від 1200 $
Складання та оформлення матеріалів заявки на видачу патенту Росії на винахід (корисної моделі):- Виявлення істотних ознак винаходу (корисної моделі);- Порівняння суттєвих ознак винаходу (корисної моделі) з ознаками аналогів; вибір прототипу для винаходу (корисної моделі), яке патентується;
– Складання формули винаходу (корисної моделі) (до 10 пунктів);
– Складання опису винаходу (корисної моделі);- Складання реферат винаходу (корисної моделі);
– Обробка та підготовка, згідно з відповідними Правилам, таблиць, креслень, схем, графічних зображень винаходу (корисної моделі);- Складання та подання клопотання про проведення експертизи на винахід по суті – тільки для винаходуВедення діловодства та листування з Патентним відомством у процесі розгляду заявки на винахід (корисної моделі) до отримання патентуОтримання та видача охоронного документа – патенту Росії на винахід (корисну модель).
  
Додатково (тільки для винаходу).  У разі необхідності редакції суті винаходу в процесі патентної експертизи, яка може бути викликана обмеженнями патентної експертизи за критеріями «новизна» і / або «винахідницький рівень», такі послуги оплачуються окремо.     від 500 $

Додаткова інформація

про патенти на винаходи і корисні моделі Росії.

Патент Росії на винахід.

Відповідно до ст. 1350 Цивільного кодексу Росії.

Винаходом може бути технічне рішення в будь-якій області, що відноситься до продукту:   пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослин або тварин.

Або спосіб – процес здійснення дій над матеріальним об’єктом за допомогою матеріальних об’єктів (засобів).

Винаходу на території Росії надається правова охорона, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним.

Щодо кожного винаходу здійснюється державна патентна експертиза, яка і визначає новизну, винахідницький рівень і промислову застосовність даного технічного рішення, а саме державна патентна експертиза Росії визначає наступне:

– Винахід є новим, якщо це технічне рішення не відомо з рівня техніки.

– Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він явно не випливає з рівня техніки. Рівень техніки включає будь-які відомості, що стали загальнодоступними в світі до дати пріоритету винаходу.

– Винахід є промислово придатним, якщо він може бути використаний в промисловості, сільському господарстві, охороні здоров’я, інших галузях економіки або в соціальній сфері.

Що не може бути винаходом та/або об’єктом патентних прав в Росії.

Ст. 1349 ГКРФ

Не можуть бути об’єктами патентних прав:

1) способи клонування людини;

2) способи модифікації генетичної цілісності клітин зародкової лінії людини;

3) використання людських ембріонів в промислових і комерційних цілях;

4) інші рішення, що суперечать суспільним інтересам, принципам гуманності та моралі.

Ст. 1350 ГКРФ, п. 5

Не є винаходами:

1) відкриття;

2) наукові теорії та математичні методи;

3) рішення, що стосуються тільки зовнішнього вигляду виробів і спрямовані на задоволення естетичних потреб;

4) правила і методи ігор, інтелектуальної або господарської діяльності;

5) програми для ЕОМ;

6) рішення, які полягають тільки в поданні інформації

Патент Росії на корисну модель.

Відповідно до ст. 1351 Цивільного кодексу Росії.

В якості корисної моделі охороняється технічне рішення, що відноситься до пристрою.

Тобто на території Росії не може бути запатентовано в якості корисної моделі речовина або спосіб (процес здійснення дій над матеріальним об’єктом за допомогою матеріальних засобів). Патент Росії на корисну модель (на відміну від патенту на корисну модель Україна) – видається виключно на пристрій (конструкцію).

Корисній моделі надається правова охорона, якщо вона є новою і промислово придатною. Тобто, на відміну від винаходу, для отримання патенту корисну модель відсутній такий критерій, як – винахідницький рівень.

Корисна модель є новою, якщо сукупність її істотних ознак невідома з рівня техніки.

Корисна модель є промислово придатною, якщо вона може бути використана в промисловості, сільському господарстві, охороні здоров’я, інших галузях економіки або в соціальній сфері.

Не надається правова охорона в якості корисної моделі:

1) рішення, що стосуються тільки зовнішнього вигляду виробів і спрямованим на задоволення естетичних потреб;

2) топологій інтегральних мікросхем.

Консультації з питань патентування винаходів і корисних моделей на території Росії Ви можете отримати за телефонами:

(067) 209-78-89
(044) 259-93-05  e-mail  patent@unite.com.ua

Контактна особа: CУХАРЕВ Станіслав Миколайович, магистр по интеллектуальной собственности, директор по делам интеллектуальной собственности Патентной фирмы «Єдність».

(067) 404-17-02 e-mail  direct@unite.com.ua

Контактна особа: CУХАРЕВА Валентина Вікторівна, патентний повірений України, реєстраційний № 1010, юрист, магістр з інтелектуальної власності, інженер-мікробіолог, генеральний директор Патентної фірми «Єдність».