РЕЄСТРАЦІЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ТОРГОВИХ МАРОК, ПАТЕНТІВ, АВТОРСЬКОГО ПРАВА

1. Патентна фірма «Єдність»

Фірма «Єдність» здійснює послуги по оформленню заявок на об’єкти інтелектуальної власності в Україні та в інших країнах світу з 1993 – тобто: реєстрація і оформлення торгових марок, патентів та авторського права. У складі підприємства працюють досвідчені повірені, юристи, та фахівці у галузі інтелектуальної власності.

Працівники фірми представляють інтереси своїх клієнтів в Державному підприємстві «Український інститут інтелектуальної власності» (ДП Укрпатент), у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України, Антимонопольному комітеті України, судах та в інших організаціях, установах і підприємствах.

За весь період власної діяльності фірма «Єдність» оформила і одержала більше, ніж 4000 державних сертифікатів на логотипи, авторських свідоцтв, патентів України та інших країн світу.

2. Реєстрація торгових марок, логотипів

Мінімальна ціна процедури «реєстрація і оформлення торгових марок» в Україні 5100 грн. (далі усі ціни вказані у гривнях).

Стандартний строк процедури  14 – 16 місяців.

Прискорена експертиза словесних позначень, торгових марок, логотипів – від 11400.

Прискорений строк 8 місяців.

Ретельний перелік усіх можливих платежів і можливих вартостей наведено окремому розділі «Торгові марки»

У зазначену мінімальну вартість входять наступні дії патентного повіреного:

 • офіційний попередній пошук торгових марок, логотипів по офіційним базам Укрпатенту (надається звіт);
 • аналіз результатів пошуку;
 • класифікація товарів/послуг для реєстрації назв, торгових марок;
 • підготовка і подання заявочних документів до Укрпатенту;
 • здійснення діловодства по заявці;
 • відповіді на формальні запити патентної експертизи;
 • сплата всіх необхідних платежів;
 • одержання Свідоцтва на знак для товарів і послуг.

У зазначену мінімальну ціну не входять наступні дії патентного повіреного:

 • відповіді на заперечення від інших осіб проти торгових марок (від 6000 грн.);
 • відповіді на попередню відмову у реєстрації торгових марок з Укрпатенту (від 3000 гривень);
 • зміна майбутнього власника логотипу, та його адреси (від 600 грн.);
 • інші дії, які виникають з ініціативи третіх осіб або з ініціативи майбутніх власників логотипів.

Примірник свідоцтва на торгову марку (знак для товарів і послуг)

Перелік усіх послуг стосовно товарних знаків розташований в окремому розділі «Торгові марки»

 

Контакти і консультації

+38 067 44 700 26

+38 044 259 93 07

Рибалко Ігор Володимирович

brand@unite.ua

3. Оформлення і реєстрація патентів

Мінімальна ціна підготовки заявочних документів і оформлення охорони на промисловий зразок України 5000 гривень (дизайн, зовнішній вигляді виробу).

Стандартний термін експертизи 10 – 14 місяців.

Прискорена реєстрація патентів 6500.

Прискорений термін 5 міс.

Мінімальна ціна підготовки заявки і одержання охоронного документи (патенту) на корисну модель України 10000 (пристрій, технологічний процес, речовина).

Стандартний строк експертизи 10 – 14 місяців.

Прискорена реєстрація патентів 12000 (сума вказана повністю – послуги, мита, експертиза).

Прискорений строк 5 міс.

Мінімальна ціна оформлення комплекту документів і одержання охорони на винахід України  18000 гривень (пристрій, технологічний процес, речовина).

Стандартний термін експертизи 24 – 36 місяців.

Прискорена реєстрація патентів 24000.

Прискорений термін 6-10 міс.

Мінімальна ціна складання міжнародної патентної заявки винахід по процедурі РСТ 1865 $ (долари США) (пристрій, технологічний процес, речовина)

Строк активної фази міжнародної заявки 30 місяців до дати введення в національні фази.

У зазначену мінімальну вартість входять наступні послуги:

 • попередній патентний пошук по тематиці технічного рішення (Україна, РФ);
 • аналіз результатів пошуку виявлення прототипу винаходу/корисної моделі;
 • здійснення класифікації технічного рішення;
 • складання патентних: формули; опису; реферату;
 • обробка наданих креслень;
 • складання, підготовка і подання заявки до державної експертизи;
 • здійснення діловодства по заявці;
 • відповіді на формальні запити експертизи державної експертизи;
 • сплата всіх необхідних платежів;
 • реєстрація та одержання патентів України на корисні моделі, винаходи, промислові зразки.

У зазначену мінімальну ціну не входять наступні послуги:

 • пошук опублікованих винаходів та корисних моделей по іншим країнам, крім Україна, РФ;
 • виготовлення креслень для патенту (від 3000 грн.);
 • відповіді на попередню відмову Укрпатенту у видачі патенту на підставі відсутності «новизни» та/або «винахідницького рівня» (від 3000 UAH за один робочий день);
 • зміна майбутнього власника винаходу/корисної моделі/промислового зразка, та його адреси (600 гривень);
 • інші дії, які виникають з ініціативи третіх осіб або з ініціативи заявника технічного рішення.

Перелік можливих послуг стосовно патентування винаходів/корисних моделей/ промислових зразків розташований в окремому розділі «Патенти».

 

Контакти і консультації

+38 067 209 78 89

Сухарев Станіслав Миколайович

patent@unite.ua

Зразки патентів на винахід, корисну модель, промисловий зразок

Примірник Свідоцтва про реєстрацію авторського прав на твір

Контакти і консультації стосовно процедур «реєстрація та оформлення торгових марок, патентів, авторського права»

 

Контакти і консультації

+38 067 53 839 98

Сухарева Наталія Василівна

patentpravo777@gmail.com

5. Усі контакти

Торгові марки

Рибалко Ігор Володимирович
+38 067 44 700 26
brand@unite.ua

Промислові зразки, корисні моделі, винаходи 
Сухарев Станіслав Миколайович (патентний повірений № 427)
+38 067 209 78 89
patent@unite.ua

Авторське право
Сухарева Наталія Василівна
+38 067 538 39 98
patentpravo777@gmail.com

Патентна фірма «Єдність»,
Проспект В. Лобановського 115, оф. 201-202, м. Київ, 03118, Україна