пр-т. Червонозоряний 115, оф. 201, Київ, 03118, Україна

+ 38 044 259-83-05, 259-93-07, 067 209-78-89

Державні збори та мито, пов’язані з отриманням патенту України на винахід Для юр. осіб резидентів Україна Для фіз. осіб резидентів Україна-авторів патенту Для юр. осіб не резидентів Україна Для фіз. осіб не резидентів України-авторів патенту

Збір за подачу заявки на винахід, формула якого містить не більше 3 пунктів

800 грн.

40 грн

110 $

6 $

Збір за подачу заявки на винахід, додатково за кожен пункт формули, більше 3

80 грн.

4 грн.

15$

1$

Збір за проведення кваліфікаційної експертизи заявки на винахід, формула якого має один незалежний пункт

3000 грн

150 грн.

400$

20$

Збір за проведення кваліфікаційної експертизи заявки на винахід, формула якого містить додатковий незалежний пункт більше одного (за кожен незалежний пункт формули)

додатково 3000 грн.

150 грн.

400$

20$

Збір за публікацію про видачу патенту на винахід, залежно від кількості сторінок опису винаходу

від 200 грн.

від 10 грн.

від 25$

від 2$

Збір за підтримку в дії патенту на винахід (корисну модель) за 1-ий рік

300 грн.

15 грн.

50 $

10 $

Мито за видачу патенту на винахід

17 грн.

17 грн.

100 $

100 $
  Перелік і вартість(ціна) послуг Патентної фірми «Єдність» за реєстрацію винаходу (Оформлення заявки, діловодство, одержання та реєстрація патенту на винахід України)
Первинний аналіз винаходу на відповідність критеріям його патентоспроможності відповідно до Закону України “Про охорону прав на винаходи (корисні моделі)”
Класифікація винаходу відповідно до Міжнародної класифікації винаходів
Патентно-інформаційний пошук за офіційними опублікованими описів винаходів і корисних моделей до патентів Україні і за доступною інформацією щодо описів винаходів і корисних моделей до патентів РФ для виявлення аналогів і прототипів технічного рішення, яке патентується.
Складання та оформлення матеріалів заявки на видачу патенту України на винахід: – Виявлення істотних ознак винаходу; – Порівняння суттєвих ознак винаходу з ознаками аналогів; вибір прототипу для винаходу, який патентується; – Складання формули винаходу (до 10 пунктів); – Складання опису винаходу; – Складання реферат винаходи; – Обробка та підготовка, згідно з відповідними Правилам, таблиць, креслень, схем, графічних зображень винаходу (корисної моделі); – Складання та подання клопотання про проведення експертизи щодо винаходу по суті
Ведення діловодства та листування з Патентним відомством у процесі розгляду заявки на винахід до отримання патенту
Отримання та видача охоронного документа – патенту України на винахід (корисну модель)
Весь комплекс робіт по п.п. 8-13 для резидентів Україна юридичних або фізичних осіб від 9000 грн.
Весь комплекс робіт по п.п. 8-13 для не резидентів Україна юридичних або фізичних осіб від 2000 $

Загальна мінімальна вартість(ціна) одержання та реєстрації патенту України на винахід:

1 Для фізичних осіб – авторів патенту, резидентів України 9236 грн.
2 Для юридичних осіб, резидентів України 13317 грн.
3 Для фізичних осіб – авторів патенту, не резидентів України 2139 $
4 Для юридичних осіб, не резидентів України 2700 $
Можливі додаткові витрати за заявкою на винахід:   У разі необхідності редакції суті винаходу в процесі патентної експертизи, яка може бути викликана обмеженнями патентної експертизи за критеріями «новизна» і / або «винахідницький рівень», такі послуги оплачуються окремо. від 1500 грн. (для резидентів України) від 300 $

Контактна особа: CУХАРЕВ Станіслав Миколайович, магістр з інтелектуальної власності, директор у справах інтелектуальної власності Патентної фірми «Єдність»

+ 38 044 259-93-05, + 38 067 209-78-89

e-mail   patent@unite.com.ua

Контактна особа: CУХАРЕВА Валентина Вікторівна, патентний повірений України, реєстраційний № 101, юрист, магістр з інтелектуальної власності, інженер-мікробіолог, генеральний директор Патентної фірми «Єдність».

+ 38067 404-17-02

e-mail   direct@unite.com.ua