Мінімальна ціна оформлення та  реєстрації міжнародної trademark – 1140 $

brand@unite.ua

+380674470026

 

 1. Переваги міжнародної реєстрації.

Ціна реєстрації – є більш вигідною, ніж у випадках оформлення торгової марки в

кожній окремій державі.

Наприклад, мінімальна вартість реєстрації тм по національним процедурам в окремих країнах:

Китаї – 1054 $

Німеччина – 1400 $

США – 1355 $

Всього: 3809 $

По мадридській міжнародній системі вартість такої процедури в цих трьох

державах (Китай, Німеччина, США) буде складати всього: 1722 $.

При збільшенні територій реєстрації знаку ця різниця оплат збільшується, тобто – чім більше країн, тем дешева реєстрацій в кожній країні у порівняні з національними процедурами.

Сплата мита – здійснюється лише  ОДИН платіж до Женеви – швейцарськими

франками за усі територіальні реєстрації тм (крім Японії – там два платежі).

Мова листування з патентними відомствами – майже ОДНА обрана мова

діловодства, наприклад, англійська. Деякі патентні відомства (Молдови, Румунії, РФ) користуються французькою.

Відсутність посередників (іноземних патентних повірених). Відсутня необхідність

здійснювати листування через сторонніх найманих іноземних юристів та сплачувати їх послуги. Все листування з Україною йде напряму (також через Швейцарію) із іноземних патентних відомств.

Зручне «керування» торговою маркою після реєстрації – однією мовою, через одне Міжнародне патентне відомство (WIPO, Женева), без залучення інших патентних повірених.        

 

 1. Якими можуть бути міжнародні торгівельні марки.

Міжнародними торговими марками прийнято вважати знаки, які зареєстровані і діють в декількох державах/регіонах світу.

Взагалі реєстрація торгової марки завжди є «територіальною». Тобто, одне позначення має спроможність бути брендом як в одній країні світу, так і в декількох. Відповідно на будь-якій території цей логотип/назва «проходить» процедуру реєстрацію повністю згідно з чинним законодавством певної території (не залежно від статусу тм в інших державах). Таким чином, звертаємо увагу на те, що:

 • всесвітньої процедури реєстрації торгової марки не існує;
 • існує мадридська процедура «міжнародної заявки реєстрації торгової марки, де зазначено декілька країн», яка передбачає реєстрацію у кожній окремій країні;
 • існують регіональні реєстрації торгових марок (одночасно в декількох країнах), наприклад – Євросоюз, Африка (існує дві регіональних системи).

Реєстрація та оформлення міжнародної торгової марки може бути застосована для позначень, які щонайменш вже направлені на реєстрацію у державі походження (наприклад – в Україні).

Такими позначеннями мають бути:

 • слова та/або словосполучення (на будь якій мові), в тому числі прізвища, імена власні та вигадані;
 • комерційні та інші назви, словникові чи фантазійні;
 • абревіатури, літери та/або сполучення літер;
 • числа, цифрові символи та/або сполучення цифр;
 • логотипи, художньо-графічні зображення, малюнки;
 • звукові торгові марки;
 • колір, кольори, чи сполучення декількох кольорів;
 • а також будь-яке сполучення чи комбінація усіх зазначених вище варіантів.

Факт реєстрації тм в певній державі майже не впливає на подальшу реєстрацію цієї ж trademark в інших державах.

Одна та й сама торгівельна марка може належати різним  підприємствам/ громадянам у різних державах (і навпаки).

Будь-яка фізична чи юридична особа може володіти будь-якою кількістю національних та міжнародних торгових марок.

 

ПОРАДИ Патентної фірми «Єдність»:

Перед здійсненням оформлення заявки на міжнародну торгову марку та сплату усіх платежів за цю процедури, варто здійснити попередній пошук по базам торгових марок в цих країнах і необхідними мовами. Бо реєстрація може не відбутися згідно з існуючими схожими/тотожними знаками.        

Самостійний пошук «tm» по Інтернету звісно надає якесь певне розуміння щодо патентної чистоти «бренду», але ні одна сучасна пошукова система не надає можливості самостійно «зануритись» в офіційні державні бази міжнародних торгових марок; крім того існують певні алгоритми і критерії пошуків торгових марок, які є достатньо складними і не простими. Краще доручити такі пошуки професіоналам.        

Потрібно також розуміти філологічну, лінгвістичну складову Вашої тм (якщо вона вигадана) по відношенню до тієї країни, де вона реєструється – щоб це позначення не «попало» під абсолютні критерії відмови надання правової охорони на підставі того, що звучання торгової марки суперечить національному законодавству цієї країни.

 

 1. Хто може бути власником міжнародної марки

Власником міжнародного бренду може бути:

 • фізичні особи, резиденти та нерезиденти України (з постійним місцем проживання – Україна); при цьому не обов’язково бути фізичною особою –  підприємцем;
 • юридичні особи, резиденти та нерезиденти України (які мають частку капіталу/власності  в будь-якому підприємстві України);
 • групи осіб (фізичних та юридичних).

Власник міжнародної реєстрації комерційного позначення (trademark) має наступні  права у країнах, де зареєстрована тм, а саме:

 • використовувати trademark та інші права, що визначені законодавством певної країни;
 • абсолютне право забороняти будь-яким особам застосовувати позначення без згоди власника на територіях країн;
 • віддавати (продавати) будь-якій іншій особі право власності на trademark повністю та назавжди;
 • надавати будь кому (одній чи декільком особам) ліцензії-дозволи на використання товарного знаку згідно з ліцензійною угодою/контрактом на тій території, де логотип є зареєстрованим;
 • при цьому ліцензіар має право (як що  сторони про це домовляться) одержувати грошову винагороду (роялті) за використання бренду;
 • власник trademark має право використовувати біля торгівельної марки спеціальне  міжнародне маркування у вигляді символів «®» та/або «™»,  яке  вказує  на  те,  що  це позначення (слово чи малюнок, чи їх комбінація) зареєстровано у цій країні.
 1. Ціна і строк оформлення міжнародного товарного знаку

Термін стандартної процедури експертизи по міжнародній заявці складає:

 • Женева (WIPO – міжнародне бюро) формальна експертиза 4-8 місяців;
 • в кожній із держав оформлення тм – не більше, ніж 12 місяців.

Тобто загальний термін складає 16-20 місяців (у випадках, як що у якихось країнах не має підстав для відмови у реєстрації).

Швидкої послуги «реєстрація та оформлення міжнародної торгової марки» НЕ ІСНУЄ!!!

 

Мінімальна вартість оформлення те реєстрації міжнародної торгової марки складає:

 • 600 грн. національний  державний збір до Укрпатенту;
 • 753 CHF швейцарських франків – мінімальне міжнародне мито (базова сума 653 + 100 за одну країну реєстрації)
 • 350 $ вартість послуг Патентної фірми «Єдність».

 

Для ретельного з’ясування вартості міжнародної реєстрації Вашої торгової марки, ми радимо Вам надіслати запит до нашої фірми, та безкоштовно одержати розрахунок усіх витрат brand@unite.ua.

При цьому, у повідомленні обов’язково необхідно вказати:

 • конкретні країни для реєстрації лого/назви;
 • товари/послуги (класи міжнародної класифікації);
 • надіслати зображення логотипу чи написання назви знаку.

Ви також маєте можливість зателефонувати +380674470026  – Ігор Рибалко, і одержати по телефону консультацію щодо можливої ціни оформлення Вашої міжнародної тм.

 

 1. Документи та інформація

Для оформлення міжнародної заявки на торгову марку, від Вас необхідно наступне:

 1. Зареєстроване в Україні Свідоцтво, чи направлена до Укрпатенту реєстраційна заявка.
 2. Актуальні реквізити майбутнього власника бренду для юридичної особи (або ПІБ та адреса для фізичної особи).
 3. Якісне зображення логотипу – електронний вигляд (PDF, JPEG, PSD) або написання словесної частини торгової марки (так само, як в національній українській реєстрації).
 4. Ретельний перелік товарів/послуг (класи міжнародної класифікації), для яких використовується чи планується в майбутньому використовуватися міжнародна торговельна марка.
 5. Конкретний перелік країн реєстрації тм.

 

Після отримання від Вас зазначеної інформації Вам будуть надані наступні документи:

 • Точний розрахунок усіх фінансових витрат;
 • Договір про надання послуг про міжнародну реєстрацію логотипу;
 • Довіреність патентному повіреному (нотаріально не завіряється, достатньо підпису і печатки для юр. осіб);
 • рахунок для сплати послуг та лист-підстава для сплати міжнародного мита.

 

На підставі Вашої інформації патентні повірені фірми «Єдність» здійснять:

 • англійською мовою складання та направлення до Женеви (через Укрпатент) Ваших заявочних документів;
 • за Вашим дорученням попередній пошук по базам міжнародних тм;
 • контроль і сплату усіх необхідних обов’язкових платежів;
 • одержання і переклад листів з Женеви, та з патентних відомств інших країн,
 • професійне складання і надсилання відповідей, як що такі відповіді не вимагають залучення іноземних патентних повірених;
 • діловодство по міжнародній заявці;
 • одержання міжнародного Сертифікату про «внесення Вашої тм до міжнародного реєстру»;
 • одержання і переклад з англійської/французької мови повідомлень про реєстрацію бренда на інших територіях.

 

Деякі держави реєстрації (наприклад – США) надають національний Сертифікат про охорону trademark, але більшість патентних відомств надають лише офіційний лист-повідомлення про надання охорони знаку.

 

Успішні реєстрація та оформлення міжнародної торгової марки залежить від декількох факторів, а саме:

 • оригінальність Вашого позначення;
 • задовільні результати попереднього патентного пошуку тм в кожній державі;
 • професійність класифікації товарів і послуг, їх переклад англійською мовою;
 • професійність оформлення міжнародної реєстраційної заявки англійською мовою;
 • швидкість і правильність здійснення усіх необхідних платежів;
 • швидкість і досвід під час реагування на повідомлення від WIPO (Женева) та іноземних патентних відомств.

 

Усе оформлення та діловодство по міжнародній торговій марці здійснюється англійською (більшість патентних відомств) або французькою (меншість країн) мовами.

Патентна фірма «Єдність» має багаторічний досвід і гарантує Вам професійне діловодство за Вашою міжнародною заявкою на реєстрацію позначення в інших країнах.

 

 1. Контакти і консультації

Начальник відділу реєстрації комерційних позначень

Патентної фірми «Єдність»

Рибалко Ігор Володимирович

brand@unite.ua

+380674470026

+380442599307