Мінімальна ціна підтримання чинності патенту – від 300 грн.

patentpravo777@gmail.com

+380675383998

 

 1. Своєчасне підтримання, продовження дії патенту.

Будь-який патент України (на винахід, корисну модель, промисловий зразок) має певний обмежений термін дії. На відміну від Свідоцтва України на торгову марку, яке можливо продовжувати один раз на 10 років, зазначені об’єкти необхідно змінювати підтримання (продовження) їх дії кожен рік. 

За бажанням та необхідністю, кожен власник винаходу, корисної моделі, промислового зразка, має право щорічно здійснювати державну процедуру підтримання чинності патенту. Це можна робити за 2 (два) місяці до дати завершення строку. Слід зазначити, що патентний термін відраховують:

 • не з дати одержання охоронного  документу;
 • але з дати подання заявки до державної установи !!!

Наводимо приклад.

Вважаємо, що:

 • заявка була направлена на реєстрацію в Укрпатент 01 березня 2009;
 • а патент зареєстрований та виданий 10 грудня 2009;
 • відповідно цей об’єкт діє до 01 березня кожного наступного року, але не до 10 грудня !!!

Отже, для продовження винаходу, корисної моделі, промислового зразка необхідно кожен рік в період з 01 січня 2018 (за два місяці) до 01.03 здійснити наступне:

 • сплатити відповідний державний збір (збільшується щорічно);
 • скласти певне клопотання визначеної форми;
 • направити все це в державний реєстр патентів України.

 

Примітки:

 • не можна заплатити за весь термін дії, наприклад, за 10 років. Потрібно здійснювати такі платежі і процедуру щорічно;
 • згідно із законом, Патентне відомство України не має обов’язків, і не повинно повідомляти власникам винаходів, коричних моделей, промислових зразків про скінчення терміну їх дії і стосовно необхідності здійснювати продовження, підтримання їх на наступний рік. Але все ж таки Укрпатент надсилає такі повідомлення за адресою листування, яка зазначена в бібліографічних відомостях охоронних документів. Як що така адреса є дійною – значить власники своєчасно отримують подібні листи. На ці листи необхідно реагувати, як що Ваш патент є для Вас актуальним.

 

Для наших клієнтів, за їх дорученням, ми щомісячно контролюємо усі необхідні терміни, які стосуються чинності охоронних документів. Тобто клієнти Патентної фірми «Єдність» обов’язково одержують повідомлення про необхідність та можливість здійснити підтримання чинності.

Нові клієнти також можуть замовити подібну послугу у Фірми «Єдінсть».

 

 1. Пропущений термін – поновлення патенту.

 У випадках, коли власником патенту був пропущений визначений законом термін, можливо ще протягом додаткових 12 (дванадцяти) місяців (після припинення) здійснити цю процедуру, тобто – поновити дію охоронного документу. В таких випадках розмір державного збору збільшується на 50 %. Якщо все зазначене зробити правильно, тоді збережуться усі відомості сертифікату (номер, дати та інше), і цей об’єкт інтелектуальної власності продовжить свої існування.

 

У разі, коли після пропущення строку підтримання комерційного позначення протягом наступних 12 міс., володільцем не сплачено збір зі штрафом + 50%, і не було направлено до Укрпатенту відповідне клопотання щодо поновлення та продовження дії патенту, то в цьому випадку винахід, корисна модель, промисловий зразок юридично припиняють свою дію повністю без можливості поновлення.

 

Слід зауважити, що у випадку повного припинення дії патентів, повторна перереєстрація такого ж самого (тотожного) винаходу, корисної моделі, промислового зразка не можлива. З метою одержання нового правового захисту можна вдосконалювати технічне рішення або дизайн виробу і вже потім здійснювати оформлення та реєстрацію.

 

Таким чином, з метою «підтримання життя» патентів України чинним законодавством передбачено два способи, а саме:

 • здійснення процедури у встановлений термін (щорічно за 2 міс. до кінця терміну);
 • у випадку пропущеного строку – протягом 12 міс. після закінчення.

 

 1. Ціна та строки оформлення.

В таблиці вказані мінімальні ціни послуг, наприклад, за один рік чинності патенту, без суми державних зборів, які для фізичних та юридичних осіб є різними.

 

 Юридична діяЦіна для резидентів,  грн. , відЦіна для нерезидентів, $, відТермін процедури, місяці
Фіз.Юр.
1.Своєчасне продовження патенту3005001001-2
2.Поновлення патенту4007502001-2
3.Внесення змін адреси, найменування власника, інші16001003-5

 

Для ретельного з’ясування вартості «підтримання, продовження дії патенту» ми радимо Вам надіслати запит в нашу фірму і безкоштовно одержати розрахунок усіх витрат.

patentpravo777@gmail.com

 

Зателефонувати +380675383998 Наталья Сухарева, та одержати по телефону консультацію щодо можливої вартості зборів та послуг.

 

 1. Документи та інформація

Перед початком процедури підтримання чинності, Вам необхідно надати у вільній формі:

 1. Сучасні реквізити власника.
 2. Номер патенту.
 3. Вид об’єкту інтелектуальної власності: винахід, корисна модель, промисловий зразок.

 

Буває так, що виникає необхідність внести зміни у бібліографічні відомості охоронного документу, наприклад: юридичної чи поштової адреси, назви компанії, зменшити перелік класів міжнародної класифікації та інші. Ці процеси передбачені законодавством і також можуть бути втілені одночасно з продовженням чинності патентів.

 

Після отримання Вашої зазначеної інформації Вам будуть надані для підписання:

 • Договір про надання послуг;
 • Рахунок;
 • Довіреність патентному повіреному.

 

На підставі Вашої інформації фахівці фірми «Єдність» здійснять усі необхідні дії та платежі.

 

 1. Контакти і консультації

Сухарева Наталья Василівна – спеціаліст відділу продовження дії патентів, торгових марок

patentpravo777@gmail.com

+380675383998

 

PS. Чинність запатентованих технологій, конструкцій, пристроїв, дизайнів є важливою не лише для забезпечення захисту прав інтелектуальної власності, але й в багатьох інших випадках. Наприклад, з метою керування власних бізнес-процесів шляхом надання ліцензій та одержання платежів роялті за такі ліцензії. Не чинні патенти не можуть бути підставою щодо ліцензійних угод і з метою одержання винагороди.

Крім того, під час оцінювання бізнесу також не має можливості оцінити вартість нематеріальних активів, як що охоронні сертифікати на об’єкти інтелектуальної власності  втратили свою юридичну чинність.

Зрозуміло також те, що втрачені права на технології не можуть бути цікавими для потенційних інвесторів будь-яких існуючих проекті або нових стартапів.

Тому інколи, попередньо ніж відмовитись підтримувати дію існуючих патентів, свідоцтв, сертифікатів, варто зважити усі можливі аргументи.