Авторське право на посібник, підручник, довідник, словник.

 АВТОРСЬКЕ ПРАВО НА ПОСІБНИК, ПІДРУЧНИК, ДОВІДНИК, СЛОВНИК. 1. Реєстрація авторського права на підручники, посібники, довідники, словники. Об’єктами авторського права є твори науки, літератури і мистецтва, в тому числі: літературні письмові твори белетристичного, публіцистичного, наукового, технічного,   іншого характеру; Відповідно, будь-який новий посібник, підручник, словник, довідник, що створені та викладені як сукупність текстів, зображень, малюнків, фотографій, схем,…