Резиденти України (фізичні та / або юридичні особи) мають право зареєструвати на території Японії торгову марку, а так же отримати патенти на винаходи, корисні моделі, промислові зразки.

Реєстрація торгової марки в Японії можлива, як мінімум, двома способами:

1. За допомогою міжнародної процедури реєстрації торгової марки за Мадридською системою (із зазначенням Японії в заяві на міжнародну реєстрацію торговельної марки).

2. За допомогою національної процедури реєстрації торгової марки на території Японії.

Міжнародна реєстрація торгової марки в країнах Мадридської угоди і Протоколу докладно описана в іншому розділі нашого сайту. У даній статті, в загальних рисах, описана можливість реєстрації торгової марки в Японії за національною процедурою Японії.

Реєструвати товарний знак (торгову марку, торговельну марку, торгівельну марку, бренд, логотип, тм,  trademark) в Японії може як фізична так і  юридична особа – резидент України.        

Для реєстрації торгової марки за національною процедурою Японії Вам не обов’язково мати зареєстровану торгову марку на території України. 

Як і в будь-якій іншій країні світу, перед початком процесу реєстрації торгової марки в Японії, Вам необхідно визначити:

– Зображення і кольорову гамму Вашої торгової марки (словесна, образотворча – логототп, або комбінована), для подальшої процедури реєстрації патентним повіреним Японії необхідно надати якісне зображення Вашої тм, логотипу в електронному вигляді;

– Необхідно вказати перелік товарів та/або послуг, для яких Ви бажаєте використовувати Вашу торгову марку, і для яких вона повинна бути зареєстрована в Японії; перелік має бути надано відповідно до міжнародної класифікації (як правило, це робить Ваш патентний повірений на підставі первинної інформації від Вас).

Пошук торгової марки в Японії.

Перш ніж подавати заявку на реєстрацію торгової марки в Японії, рекомендується здійснити попередній пошук відносно даної торгової марки по базах тм Японії та WIPO. Для цього Вашому патентному повіреному необхідно повідомити словесну (літерну частину) торгової марки та/або зображення логотипу, класи товарів та/або послуг, для яких планується подальша реєстрація товарного знака в Японії. Процедура пошуку торгівельної  марки необхідна для розуміння ймовірності успішної реєстрації цієї марки та її подальшого правомірного використання в Японії. Пошуки товарних знаків, торговельних знаків Японії може для Вас здійснити патентний повірений Японії.

Ціна (вартість) пошуку торгової марки, логотипу в Японії становить:

– 290 доларів США (32000 японські ієни) за пошук зображувальної торгової марки (логотипу) або комбінованого товарного знака – тобто слово + зображення;

– 200 доларів США (22000 японські ієни) за пошук словесної торгової марки;

Пошук торгової марки, товарного знака, логотипа в Японії здійснює патентний повірений або патентне агентство в Японії.

            Організаційні та посередницькі послуги патентного повіреного України за проведення пошуку знака в Японії можуть скласти 150-200 $.

За результатами пошуку торгової марки, Ви зможете прийняти рішення (самостійно або за допомогою патентного повіреного) про шанси реєстрації Вашого товарного знака в Японії. Якщо результат пошуку торгової марки задовільний, то необхідно здійснювати наступні дії.   

Відповідно до чинного законодавства Японії для реєстрації тм необхідно:

– Оформити і направити в Патентне Відомство Японії заявку на реєстрацію торгової марки;

– Оплатити відповідний державний збір (мито) Японії за подачу заявки і за експертизу торгової марки.

Нерезиденти Японії не мають право самостійно (без патентного повіреного Японії) подавати заявки на реєстрацію торгових марок, патентів в Патентне відомство Японії.

Усі правові дії між патентним відомством Японії і нерезидентами здійснюються виключно через патентних повірених Японії. Відповідно, Вам необхідно встановити контакт з патентним повіреним Японії самостійно або звернутися до патентних повірених України, які можуть володіти такою інформацією. Для можливості представляти інтереси українського резидента перед Патентним відомством Японії, Вам необхідно буде надати письмову довіреність японському патентному повіреному (форму довіреності надають японські патентні повірені).

            Далі за процедурою, заявка на реєстрацію Вашої торгової марки в Японії проходить наступні стадії:

1. оформлення та подача заявки на реєстрацію знака в патентне відомство;

2. оплата державного мита за подачу заявки і експертизу знака;

3. державна публікація заявки;

4. формальна експертиза відносно товарного знака;

4. кваліфікаційна експертиза товарного знака;

5. оплата державного мита за реєстрацію знака;

6. державна публікація про те, що торговельна марка пройшла експертизу і може бути зареєстрована;

7. очікування можливих заперечень (апеляцій) від третіх осіб проти реєстрації торговельної марки;

8. реєстрація торгової марки Японії.

Нами описані найосновніші етапи процедури реєстрації торгової марки в Японії.

В процесі експертизи заявки і заявленого знака, у патентного відомства Японії можуть виникати питання і «побажання» до заявника торгової марки (щодо переліку товарів, зображення знака тощо). Все листування Патентне відомство Японії здійснює з Вашим патентним повіреним Японії японською мовою. Патентний повірений веде листування з Вами (з клієнтом), як правило, англійською мовою. Наша фірма допоможе встановити Вам контакт з патентною фірмою в Японії, у складі якої працюють російськомовні фахівці в галузі інтелектуальної власності, і вся переписка з Японії буде здійснюватися для Вас російською мовою.        

Ціна (вартість) послуг та розмір державних мит за реєстрацію торгової марки в Японії.

1.Сума державних мит за подачу заявки, за експертизу по заявці на товарний знак в Японії становить: 130 $ (за один клас товарів / послуг) + 90 $ (за кожен додатковий клас);

2. Сума (ціна) послуг патентного повіреного Японії за діловодство по заявці на знак становить: 575 $ (63380,00 японські ієни).

3. Державне мито за реєстрацію та за видачу свідоцтва Японії на зареєстровану торгову марку становить: 380 $ (за кожен один клас).

4.Сума (ціна) послуг патентного повіреного Японії за реєстрацію знака та пересилку свідоцтва (сертифіката) Японії на торгівельну марку становить: 160 $

Таким чином, загальна мінімальна сума витрат за реєстрацію словесної торгової марки в Японії може скласти для одного класу товарів чи послуг: 200 $ (пошук) + 510 $ (мита) + 735 $ (послуги патентних повірених Японії) = 1445 $ 

Так само можливі додаткові витрати:

– Посередницькі послуги патентного повіреного України;

– Поштові витрати, телефонний зв’язок, банківські послуги на тер. України;

– Послуги патентних повірених Японії на додаткову переписку з патентним відомством

(у разі офіційних запитів патентного відомства Японії) від 350 -700 $ (Office Actions).

            За суму основних послуг японські патентні повірені здійснюють для Вас наступні дії:

– Підготують перелік товарів і послуг для реєстрації товарного знака на японській мові;

– Підготують опис торгової марки японською мовою;

– Підготують і направлять в патентне відомство Японії повний комплект матеріалів заявки на японській мові на реєстрацію торговельної марки;

– Сплатять за Вас на території Японії всі необхідні державні мита за реєстрацію торгової марки; (відомче мито – 37,600 JPY (1 клас) + 15.200 JPY – Service Fee)

– Повідомлять Вам про всі дії патентного відомства Японії щодо Вашої торгової марки;

– Отримають і направлять Вам Сертифікат Японії про реєстрацію Вашої торгової марки (у разі успішної реєстрації).    

            Термін процедури реєстрації торгової марки в Японії може скласти 4-6 місяців, і якщо будуть відсутні відмови від патентного відомства Японії, то оплата реєстраційного збору буде завершальним етапом реєстрації тм.            

Практика показує, що патентні повірені Японії працюють дуже уважно, акуратно і сумлінно.        

Патентна фірма «Єдність» має встановлені контакти з патентною фірмою в Японії – YOSHIKAWA International Patent Office (San Building-Kyobashi 7F, 4-7-23, Higashinoda-cho, Miyakojima-ku, Osaka 534-0024 JAPAN), і при необхідності з нашою допомогою і за допомогою патентних повірених Японії, співробітників компанії YOSHIKAWA International Patent Office Ви можете успішно здійснити процедуру реєстрації торгової марки в Японії.

Сухарев Станіслав

Патентний повірений України № 427

+ 38 067 209 78 89

+ 38 044 259 83 05

patent@unite.com.ua