(Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизька Республіка, Молдова, Росія, Таджикистан, Туркменістан).

Процедура отримання євразійського патенту, вартість, терміни, переваги.

В рамках міждержавної патентної інтеграції 12 серпня 1995 вступила в силу Євразійська патентна конвенція.

Конвенція регламентує діяльність Євразійської патентної організації та її патентного відомства. Євразійська патентна організація на сьогоднішній день об’єднує дев’ять держав, які приймають участить в Євразійській патентній конвенції, а саме: Азербайджанську Республіку, Республіку Вірменія, Республіку Білорусь, Республіку Казахстан, Киргизьку Республіку, Республіку Молдова, Російську Федерацію, Республіку Таджикистан і Туркменістан.

Основні та головні цілі і завдання Євразійської патентної організації – це надання правової охорони новим технічним рішенням, технологіям, новим товарним продуктам, які є винаходами і можуть бути захищені патентами на винаходи на територіях всіх дев’яти держав – учасниць Конвенції.

Євразійської патентної конвенції передбачена і регламентована процедура можливості отримання єдиного Євразійського патенту на винахід щодо всіх дев’яти країн Євразійської патентної організації.

Для отримання єдиного Євразійського патенту на винахід винахідник та/або заявник патенту не обов’язково повинен бути резидентом однієї з дев’яти країн, які входять в Євразійську патентну організацію. Це може бути громадянин (або юридична особа) іншої держави, в тому числі – це може бути громадянин (або група громадян) України, а так само – це може бути юридична особа Україні. Таким чином, механізм і процедура, передбачені Євразійської патентної конвенції, дозволяють за допомогою однієї заявки на винахід отримати єдиний Євразійський патент на винахід щодо всіх дев’яти країн Євразійської патентної організації. Наявність єдиного євразійського патенту дозволяє:

– Уникнути національних процедур патентування в кожній окремій з дев’яти країн, яка передбачає подачу дев’яти заявок (кожна заявка – державною мовою кожної з країн);

– Уникнути сплати державних зборів і мита, пов’язаних з розглядом заявки на винахід та отриманням патенту, в кожній з дев’яти країн;

– Уникнути сплати гонорарів патентних фахівців (патентних повірених) в кожній з дев’яти країн;

В Євразійське патентне відомство направляється одна євразійська заявка на одній мові (російській) щодо всіх дев’яти країн, проводиться одна експертиза щодо всіх дев’яти країн, і видається один єдиний євразійський патент щодо всіх дев’яти країн.

Євразійська патентна заявка може бути направлено як самостійна заявка в Євразійське патентне відомство, так і в якості міжнародної патентної заявки, яка патентується за процедурою PCT (Договір про міжнародну патентну кооперацію).

Тобто для отримання єдиного євразійського патенту щодо всіх дев’яти держав, заявник винаходу має можливість і право вибору процедури отримання патенту між, безпосередньо, євразійської системою подачі заявки (коли заявка оформляється у вигляді єдиної євразійської заявки і така заявка на винахід надсилається безпосередньо в Євразійське відомство, в тому числі, і через національне відомство своєї країни), або заявник заявки на винахід подає міжнародну заявку по системі РСТ і при необхідності, в подальшому «регіоналізує» таку заявку в євразійську, тобто щодо всіх дев’яти країн.

Євразійська система патентування передбачає можливість процедури прискореної патентної експертизи та розгляду заявки на винахід на різних стадіях діловодства за заявкою.

Вартість процедури підготовки та подання євразійської регіональної заявки на винахід. Отримання євразійського патенту на винахід.

Мито за подачу євразійської заявки на винахідБез звіту про міжнародний пошукЗі звітом про міжнародний пошук (*)
1Єдине процедурне мито за подачу євразійської заявки на один винахід800 $або600 $
2За кожний винахід понад одного (в одній заявці), тобто за кожен незалежний пункт формули винаходудодатково 600$абододатково 450 $
3Додаткове мито за кожен пункт формули одного винаходу понад десятидодатково 50$абододатково 37,5 $
4Додаткове мито за кожен лист понад 35 листів матеріалів євразійської заявки, що стосується одного винаходу, включаючи формулу винаходу, опис винаходу, креслення та інші документи, а також рефератдодатково 5 $ за кожен листабо/span>додатково 3,75 $ за кожен лист
5За запитування пріоритету заявником сплачується додаткове митододатково 500 $ 

(*) Якщо одночасно з подачею євразійської заявки або в двомісячний термін з дати надходження євразійської заявки в Євразійське відомство заявник відповідно до правила подає звіт про міжнародний пошук, підготовлений одним з міжнародних пошукових органів, розмір єдиного процедурного мита зменшується на 25 відсотків за кожний винахід, за яким представлений такий звіт.

Мито за експертизу євразійської заявки на винахід по суті
6За експертизу євразійської заявки по суті щодо одного винаходу800 $
7За експертизу кожного винаходу понад один (в одній заявці), тобто за кожен незалежний пункт формули винаходу.додатково 600 $
8За подання клопотання про проведення експертизи заявки на винахід по суті з пропущеними строками (не більше 2-х місяців)Додатково 50% від суми мит в п. п. 6, 7
9За подання клопотання про перетворення євразійської заявки в національну патентну заявку заявником сплачується мито стосовно однієї країни євразійської патентної конвенції

За видачу євразійського патенту на винахід
10За видачу євразійського патенту і його публікацію відповідно до правила Патентної інструкції, заявником сплачується мито500 $
11За публікацію євразійського патенту, якщо в матеріалах заявки містилося більше 35 сторінок, включаючи формулу винаходу, опис винаходу, креслення та інші матеріали, а також реферат, заявником сплачується додаткове мито за публікацію15 $ за кожнунаступну

Підтримання чинності євразійського патенту (щорічне)
12За підтримку євразійського патенту в силі, відповідно, власником патенту щорічно сплачується річне мито за підтримання чинності євразійського патенту на винахід в розмірі, рівному сумі зборів за підтримання чинності євразійського патенту в зазначених Договірних державах за відповідний рік дії євразійського патенту
13Розмір мита за підтримання євразійського патенту на винахід в силі стосовно кожної Договірної держави встановлюються цією державою

Послуги патентних повірених з діловодства євразійської заявки на винахідЄвразійський патентний повіренийПатентний повірений Україна
14Підготовка євразійської заявки на винахід (формула, опис, реферат, креслення)
від 1000 $
15Подача заявки, діловодство по євразійській заявцівід 500 $від 500 $
16У разі отримання запиту патентної експертизи, за підготовку відповідівід 50 $ за годинувід 50 $ за годину
17За отримання євразійського патенту на винахід50 $50 $

Додаткова інформація

Економічний фактор подачі єдиної євразійської патентної заявки на винахід та отримання єдиного євразійського патенту на винахід.

Процедура подачі, розгляду єдиної євразійської заявки на винахід та видача єдиного євразійського патенту на винахід передбачає поетапну оплату мит протягом розгляду заявки і видачі патенту, а саме:

– Перша оплата за подачу заявки, за проведення формальної експертизи, за патентний пошук і за публікацію заявки на винахід;

– Друга оплата за проведення експертизи по суті, за видачу євразійського патенту на винахід та за публікацію про видачу євразійського патенту на винахід.

Таким чином, на першому етапі заявник винаходу отримує звіт про проведення патентного пошуку щодо заявки на винахід, і результати такого патентного пошуку можуть бути використані для прийняття рішення заявником винаходу про доцільність проведення подальшої експертизи та здійснення оплати за таку експертизу. Тобто, наприклад, за результатами патентного пошуку, заявлене як винахід технічне рішення, може не відповідати критеріям патентоспроможності – новизна та/або винахідницький рівень на підставі вже відомих опублікованих патентів або патентних заявок, в яких відображено і описано дане технічне рішення. В такому випадку немає сенсу оплачувати подальші платежі і продовжувати діловодство за заявкою на винахід. Або необхідно змінювати патентну формулу заявки на винахід.

Така процедура надає заявнику винаходу достатньо об’єктивно оцінити шанси на можливість отримання єдиного євразійського патенту, доцільність здійснення діловодства за заявкою на винахід, пов’язане з фінансовими витратами, і так само оцінити можливість виведення на ринок продукту або способу, які відображені в заявці на винахід.

Це дозволяє заявнику оцінити свої шанси на отримання патенту і взагалі доцільність подальшого діловодства, пов’язаного з певними фінансовими витратами.

Взагалі процедуру розгляду заявки на видачу євразійського патенту, можливо, умовно розділити на три етапи.

Перший етап включає в себе:

 Підготовка матеріалів заявки на винахід (або переклад на російську мову існуючої заявки на винахід);

– Направлення заявки на винахід в Євразійське патентне відомство;

– Сплата обов’язкових платежів (збори, мита, послуги патентних повірених).

Другий етап включає в себе:

– Встановлення дати подання євразійської заявки на винахід;

– Проведення формальної експертизи по заявці на винахід;

– Здійснення патентного пошуку по суті технічного рішення, яке описано в патентній заявці на винахід;

– Публікація євразійської заявки на винахід. 

Третий етап розгляду євразійської заявки на винахід включає в себе:

– Проведення експертизи винаходу за заявкою по суті, тобто на відповідність усім критеріям патентоспроможності технічного рішення, описаного в заявці;

– Винесення рішення про відповідність або про невідповідність заявленого винаходу умовам патентоспроможності;

– При позитивному результаті експертизи – видача єдиного євразійського патенту і публікація про видачу такого патенту.

Заявник винаходу на запити експерта має право брати участь у розгляді євразійської заявки на будь-якому етапі її діловодства.

Право на єдиний євразійський патент.

Право на подачу єдиної заявки на винахід і право на отримання єдиного євразійського патенту належить фізичній особі або групі фізичних осіб – винахідникам або його / їх правонаступникам – фізичним та / або юридичним особам. Як сказано вище, право на подачу єдиної заявки на винахід і право на отримання єдиного євразійського патенту так же належить і фізичним особам – винахідникам – громадянам України та / або їх правонаступникам – юридичним або фізичним особам України або інших держав.  

Власник (власник) євразійського патенту на винахід  володіє виключним правом використовувати, а також дозволяти або забороняти іншим особам використовувати запатентований винахід на територіях всіх дев’яти держав – учасниць Конвенції. Власник єдиного євразійського патенту має право передавати своє право на патент повністю іншим особам або видавати ліцензію на використання винаходу за патентом іншим особам на територіях всіх дев’яти держав. Також власник євразійського патенту на винахід має можливість отримання після видачі євразійського патенту матеріальну компенсацію від тих осіб, які використовували дане запатентований винахід без згоди заявника винаходу (власника патенту) в період дії тимчасової охорони в будь-якій державі – учасниці Конвенції, в якому мало місце і може бути фактично доведено таке використання заявленого, а потім запатентованого винаходу.

Всі суперечки, які стосуються порушення євразійського патенту на винахід в кожному конкретному державі – учасниці Конвенції, вирішуються в судовому порядку, тобто судами або іншими компетентними органами кожної з держав на підставі Конвенції і Патентної інструкції.

Консультації з питань патентування винаходів і корисних моделей Ви можете отримати за телефонами:

(044) 259-93-05 (067) 209-78-89

e-mail   patent@unite.com.ua

Контактна особа: CУХАРЕВ Станіслав Миколайович, магістр з інтелектуальної власності, магістр права (історії правознавства), директор у справах інтелектуальної власності Патентної фірми «Єдність».  

(067) 404-17-02

e-mail  direct@unite.com.ua

Контактна особа: CCУХАРЕВА Валентина Вікторівна, патентний повірений України, реєстраційний № 101, юрист, магістр з інтелектуальної власності, інженер-мікробіолог, генеральний директор Патентної фірми «Єдність».