Вартість реєстрації патентів України

від 5000 до 30000 грн.

 

 1. Різновиди оформлення патенту в Україні.

У різних країнах світу існують спеціальні закони та нормативні акти у галузі інтелектуальної власності і, відповідно, власні вимоги та критерії того – «які технічні рішення можуть бути запатентовані» з точки зору того – щоб цьому технічному рішенню можна було надати правовий захист і виключне право власності. Відповідно, Україна також має власні законодавчі акти та нормативні документи, що визначають «яке саме технічні розробки можуть бути запатентовані з точки зору чинного законодавства».

 

По-перше на території  Україні існують декілька видів охоронних документів, а саме, це патенти на:

 • винахід;
 • корисну модель;
 • промисловий зразок (дизайн).

 

Зазначимо скорочено чім відрізняються ці документи.

 Основні об’єкти патентуванняСутність експертизиТермін за який можна одержати патент (місяці)Термін дії охоронних документів

(роки)

Винахід – пристрій (конструкція)

– процес

– речовина

– одночасно пристрій + процес + речовина

– різні варіанти зазначеного

Перевіряються:

– світова «новизна»

– «винахідницький рівень»

– «промислова придатність»

9-3620
Корисна модель– пристрій (конструкція)

 

– здійснюється формальна експертиза

– світова «новизна» не перевіряється

– патент надається під відповідальність заявника

4 – 1410
Промисловий зразок  – зовнішній вигляд виробу (дизайн, форма)

– кольорове рішення виробу

– поєднання форми (дизайну) та кольору

– здійснюється формальна експертиза

– світова «новизна» не перевіряється

– патент надається під відповідальність заявника

4 – 1415

 

Таким чином, заявки на винаходи та корисні моделі оформлюють у випадках захисту конструктивних та технологічних рішень. Такі патенти захищають сутність конструкцій, їх роботи, чи технологічних процесів (наприклад «спосіб виробництва…», «спосіб застосування…» та інші), що призводять до досягнення певного «технічного результату». Також такі документи захищають «склад речовини» чи «спосіб виготовлення/застосування речовини…», наприклад – фармацевтичної, харчової та іншої. Останні зміни законодавства України дозволяють оформити захист на корисну модель лише стосовно «пристрою, конструкції, приладу», але не можна запатентувати «спосіб – технологічний процес» та «речовину» як «корисні моделі».

 

Корисні відомості Патентної фірми «Єдність»:

 • «комп’ютерні програми» в Україні (як і у більшості країн світу) не патентуються (але можуть бути зареєстровані як об’єкти авторського права);
 • організаційні, маркетингові та інші заходи, де, наприклад, наявність та участь людей є «активним ресурсом» (без залучення технічних засобів), в Україні і в світі не патентуються («сценарний план» подібних заходів може бути зареєстровані як об’єкти авторського права );
 • творчі ідеї, методи, концепції та інші побідні об’єкти, які не мають певного технологічного матеріального втілення, не патентуються.

 

 1. Оформлення та реєстрація – хто може володіти патентом.

Авторами (тобто – винахідниками) технічних рішень можуть бути виключно люди-фізичні особи (один/одна або декілька), резиденти та нерезиденти України. Тобто, авторами-винахідниками не бувають підприємства, організації, фірми, компанії, товариства, установи.

 

Володіти патентами (власники) мають право:

 • фізичні особи, резиденти та нерезиденти України;
 • юридичні особи, резиденти та нерезиденти України;
 • групи фізичних та/або юридичних осіб.

 

Автори та власники охоронного документу можуть бути один й ти ж самі, чи відрізнятися, наприклад – як наведено у таблиці (усі прізвища та назви є вигаданими):

 

 Автор (и) – винахідник (и)Власник (и) патенту
1Іваненко В.А.Іваненко В.А.
2Іваненко В.А. та Бурчук С. П.Бурчук С. П.
3Яковченко І. О.Куций А. А. та Сердюк І. В.
4Андрєєв С. С.ТОВ «Максі-трейд»
5Муравський Л. О.ТОВ «Максі-трейд» та ПАТ «АВС»
6Грищенко В. І.ПАТ «АВС» та Куций А. А

 

Автори, які у майбутньому не будуть володіти охоронним документом, укладають письмову угоду «Про передачу майнових прав на об’єкт інтелектуальної власності» з майбутнім власником цього документу.

 

Власник охоронних документів має виключні права:

 • використовувати об’єкт інтелектуальної власності;
 • дозволяти використання цих об’єктів іншим підприємствам/громадянам;
 • перешкоджати неправомірному використанню цих об’єктів іншим громадянам/підприємствам, в тому числі  забороняти таке використання;
 • інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені чинними законами, і також:
 • віддавати (безкоштовно, чи продавати за гроші) будь-кому право власності на патенти; – надавати будь-кому ліцензію-дозвіл на використання об’єктів інтелектуальної власності відповідно до ліцензійної угоди/контракту – на обмежений строк, де визначені певні умови, визначена територія; при цьому ліцензіар має можливість згідно із законами (як що сторони про це домовляться) отримувати грошову винагороду (роялті) за використання винаходу/промислового дизайну/корисної моделі; згідно з чинним законодавством України, державна реєстрація ліцензійних договорів не є обов’язковою;
 1. Вартість, терміни – реєстрація патентів на винахід, корисну модель, дизайн.

Строки стандартної процедури патентної експертизи по заявці на корисну модель чи на промисловий зарок в Укрпатенті складає близько 12 – 16 місяців (законами не регламентовано).

 

Строки прискореної процедури «оформлення та реєстрація патенту на корисну модель» складає 3-5 місяців.

 

Термін стандартної процедури патентної експертизи по заявці на винахід в Укрпатенті складає біля 24 місяців і більше (законодавством не регламентовано).

Термін прискореної процедури «оформлення та реєстрація патенту на винахід» складає 6-8 місяців, й навіть більше (залежить від складності та об’єму описової частини технічного рішення).

 

Вартість послуги «Стандартна реєстрація»:грн., зазначена мінімальна вартість «від…», для
фізичної особіюридичної особі
Промисловий зразок (один варіант дизайну)40006000
Корисні моделі1200014000
Винахід (один незалежний пункт формули)2400028000
В зазначені суми не входять наступні можливі платежі, що виникають за ініціативою заявника, третіх сторін чи від результатів висновків державного патентного експерта Укрпатенту: 
– відповідь на попередню відмову Укрпатенту у видачі охоронного документу3000
– зміна ПІБ, назви, адреси заявника тм500
– передача прав по заявці іншим громадянам/компаніям/організаціям2000
– несвоєчасне надання заявником довіреності800

 

 

Вартість послуги «Прискорена реєстрація»:грн., зазначена мінімальна вартість «від…», для
фізичної особіюридичної особі
Промисловий зразок (один варіант дизайну)50007000
Корисна модель 1300015000
Винахід    3000034000
В зазначені суми входять усі платежі, що зазначені для стандартної процедури і додатково:

– послуга Укрпатента по швидкій експертизі;

– Послуга патентної фірми «Єдність» по одержанню з Укрпатенту дозволу щодо прискорення заявки; діловодство по прискоренню.

 

 

Для більш ретельного з’ясування вартості оформлення Вашої патентної заявки, ми радимо Вам надіслати запит до нашої фірми та безкоштовно одержати розрахунок усіх витрат.

patent@unite.ua

Або зателефонувати +380672097889

Сухарев Станіслав, і одержати по телефону консультацію щодо можливої ціни послуги «оформлення та реєстрація патенту».

 

 1. Документи та інформація.

Для початку процедури підготовки необхідних документів і направлення їх до Укрпатнету, Вам необхідно надати у вільній формі:

 

 1. Реквізити майбутнього власника патенту для підприємства (паспортні дані для фізичної особи).
 2. Якісне зображення дизайнів виробів (для промислового зразка) чи креслення (для корисної моделі/винаходу) – електронний вигляд (PDF, JPEG, PSD ).
 3. Опис Вашої технічної розробки (файл з ретельним переліком необхідних інформаційних даних для початку надання послуг по складанню заявочних матеріалів Вам, за необхідністю, буде надіслано по електронній пошті).

 

Після отримання Ваших зазначених відомостей Вам будуть надані для підписання:

 • Договір про надання послуги «оформлення та реєстрація патенту»;
 • Довіреність патентному повіреному (нотаріально не завіряти, достатньо підпису громадянина, і печатки з підписом для юридичних осіб).

 

На підставі Вашої інформації патентні повірені фірми «Єдність» здійснять (стосується винаходів і корисних моделей):

 • попередній пошук по базі патентів України для виявлення найближчих аналогів та прототипу Вашого технічного рішення;
 • класифікація об’єкту патентування (згідно з встановленими  міжнародними нормами);
 • виявлення «нових суттєвих ознак» – складання Вашої заявки: патентна формула, опис, реферат, обробка креслень;
 • контроль і сплату усіх необхідних обов’язкових платежів;
 • одержання листів з експертизи Укрпатенту, професійне складання і  надсилання  відповідей;
 • діловодство по заявці;
 • за необхідністю організація офіційної прискореної експертизи;
 • одержання патенту.

 

Патентна фірма «Єдність» гарантує Вам професійне діловодство за Вашою патентною заявкою і отримання Вами охоронного документу у випадку, як що Ваш об’єкт відповідає законодавчим критеріям патентоспроможності.

 

 1. Контакти і консультації.

Патентний повірений

Сухарев Станіслав Миколайович

patent@unite.ua

+380672097889

+380442598305