Навіщо потрібен пошук патентів.
У більшості випадків патентний пошук необхідний для оформлення та підготовки нової патентної заявки. Для розуміння рівня «новизни» технічного рішення, яке патентується, бажано, хоча б, в мінімальному обсязі виявити і зрозуміти – що відбувається або відбувалося в даній області техніки з точки зору існуючих патентів.
Виявлення подібних патентних документів (в контексті оформлення нової заявки на винахід, корисну модель) може бути здійснено за відкритими онлайн базами з опублікованими патентами в різних країнах, наприклад – Україна, Росія. Результати дослідження (виявлені винаходи, корисні моделі) можуть бути використані в якості «аналогів», «прототипів» для технічного рішення, на яке оформляється нова документація що стосується оформлення заявки на патент.
Подібний патентний пошук не може бути, і не є пошуком на «абсолютну новизну» по відношенню до винаходу, яке необхідно запатентування, так як:
– не проводиться по всім національним базам світу;
– в більшості випадків досліджуються тільки опубліковані патенти з повним описом, кресленнями;
– опубліковані заявки (які ще на стадії експертизи) не є повноцінними описами винаходів, корисних моделей;
– неможливо отримати інформацію з деяких країн, так як не всі державні відомства інтелектуальної власності надають вільний відкритий доступ, і через мовний бар’єр.
Звичайно, за індивідуальним бажанням замовника, можливе здійснення максимально ретельного міжнародного патентного дослідження щодо великої кількості територій, і з залученням патентознавців цих країн. Але, як правило, бюджети таких послуг не зовсім відповідають фінансовим можливостям українських замовників і винахідників.
Дуже часто патентний пошук необхідний для виявлення патентів якоїсь певної особи – компанії, підприємства або винахідника. Як правило, таке дослідження, в першу чергу здійснюють в «країні походження», далі – по міжнародним патентним базам і на територіях інших цікавлять держав. Якщо вихідні дані надані правильно – назва компанії, ім’я-прізвище автора, можливе назва винаходу – то виявлення необхідної інформації і документів відбувається швидко, ефективно, за помірну оплату.
У більш рідкісних випадках пошук і витяг патентів необхідні для дослідження певної, конкретної, досить «вузької» технічної тематики.
Такі послуги можуть здійснюватися стосовно конкретних держав, регіонів, підприємств, винахідників виробів, пристроїв, процесів, речовин.
Тематичні патентні пошуки необхідні, наприклад, для:

 • вирішення якихось складних інженерних завдань (які вже можуть бути раніше вирішені і описані в патентах інших країн);
 • розуміння «динаміки» розвитку рівня конкретної області техніки;
 • виявлення існуючих цікавих технологій, на які права інтелектуальної власності вичерпані або взагалі відсутні на деяких територіях;
 • виявлення основних «гравців» патентування в певній галузі;
 • виявлення авторів-винахідників, інженерів в зацікавлених сферах;
 • збору, аналізу інформації про відсутність / наявність «новизни», “винахідницького рівня” зупиняє спроби визнання патенту недійсним, або для захисту від таких претензій;
 • комплектації «доказової бази» для надання в державну патентну експертизу, суд, інші органи.

Патентний пошук на підставі відомих даних. Найчастіше виявлення та вилучення конкретного опису, креслень винаходу, корисної моделі, промислового зразка відбувається за номером патенту / заявки, найменуванню запатентованого об’єкта, назві підприємства, імені / прізвища автора або власника, а також за іншими критеріями.

Ціна патентних досліджень.

 • Пошук патентів з метою виявлення аналогів, прототипів для підготовки нової заявки на винахід, корисну модель може становити 3000 – 6000 гривень, і більше (в залежності від обсягу результатів), наприклад, по базам України, Росії.
 • Вартість виявлення патентів і заявок конкретних осіб залежить від витраченого часу на таку послугу (не менше 3000 гривень).
 • Ціна тематичного патентного пошуку також залежить від витраченого часу, від мовних факторів (бази інших країн), і від масиву досліджуваних документів (від декількох тисяч гривень до кількох тисяч доларів).
 • Патентний пошук на підставі відомих бібліографічних відомостей (номер документа; прізвище, ім’я винахідника; назви компанії-власника; інша інформація) може здійснити без оплати кожен бажаючий у відкритих офіційних базах даних.

Контакти, консультації.
Сухарев Станіслав
Патентний повірений України № 427
+380672097889
patent@unite.ua