Торгова марка, торговий знак, товарний знак, знак для послуг, логотип, бренд – всі ці поняття стосуються одного й того ж (за своєю правовою суттю) об’єкта інтелектуальної власності. У різних країнах по-різному називають такий об’єкт як «торгова марка», наприклад, в національному законодавстві України це – «знак для товарів і послуг», в Росії це – «товарний знак або знак обслуговування», в Китаї це – «Trademark» .

Вартість (ціна) реєстрації торгової марки в Китаї 1015 $
(За національною процедурою реєстрації торгових марок Китаю для 10 (десять найменувань) товарів і / або послуг одного класу)

Вартість (ціна) реєстрації торгової марки в Китаї 1330 $ (за міжнародною процедурою реєстрації торговельних марок (Мадридська система) від одного до трьох класів товарів і послуг) –
Китай. Причини реєстрації торгових марок в Китаї.Правова охорона та реєстрація будь торгової марки (товарного знаку, логотипу) діє на території кожної окремої держави, незалежно від наявності або відсутності реєстрації такої торгової марки (товарного знаку) на територіях інших держав (у випадку, якщо мова не йде про добре відомої торгової марки або про добре відоме фірмове (комерційне) найменування). Територія Китаю – не виняток.

Одна і та ж торгова марка (товарний знак, логотип) може бути зареєстрована на ім’я одного (або різних) осіб одночасно на територіях різних країн. Правова охорона торговельної марки надається та діє конкретно в кожній окремій країні реєстрації торгової марки. Таким чином, зареєстрована на території України торгова марка, не має правової охорони на території іншої країни, в т.ч. зареєстрована в Україні торгова марка, так само не має правової охорони і на території Китаю. І навпаки – торгова марка, яка зареєстрована виключно на території Китаю, не має правової охорони на території України.

Існуюча сучасна ринкова практика показує, що головною причиною реєстрації торгової марки (товарного знаку, логотипу) на території Китаю є правова і юридична можливість жорсткого контролю виробника Ваших товарів або товарів для Вашого експорту з Китаю в інші країни. Маються на увазі товари, які вироблені в Китаї і маркуються Вашою торговою маркою (товарним знаком, логотипом).

На території Китаю діє «Закон про торгові марки Китайської Народної Республіки» (Trademark Law of the People’s Republic of China). Статті 6 та ст. 47 цього Закону говорять про те, що якщо Ви виробляєте чи продаєте товари, які маркуються певною торговою маркою (товарним знаком, логотипом) на території Китаю, то Ви зобов’язані зареєструвати дану торговельну марку на території Китаю. І якщо, якась особа виробляє та/або реалізує товари з незареєстрованої торговою маркою на території Китаю, то місцеві адміністративні органи промисловості та торгівлі повинні зобов’язати (наказати) цій особі подати заявку на реєстрацію торгової марки в Китаї протягом певного періоду, і можуть, крім того, накласти штраф (докладніше аналіз законодавства Китаю стосовно прав на торгові марки – нижче по тексту цього розділу).

Китайські виробники товарів прагнуть не порушувати чинне законодавство Китаю, і дуже швидко реєструють на своє ім’я торгові марки своїх же замовників з України, Росії і з інших країн. І як наслідок:


1. Китайський виробник стає повноправним власником Вашої торгової марки на території Китаю (не залежно від наявності Вашої зареєстрованої торгової марки на території України, Росії).
2. Надалі вони (китайські виробники) мають право на території Китаю виробляти дані товари і реалізовувати дані товари на території Китаю під цією зареєстрованою торговою маркою будь-якій кількості осіб, по будь-якій ціні, в будь-якій кількості (і навіть в будь-якій якості).
3. З вищесказаного випливає, що якщо Ваша торгова марка (товарний знак, логотип) вже належить на території Китаю одному конкретному китайському виробникові, то Вам дуже складно буде поміняти цього виробника, тобто піти від нього, і розмістити замовлення виробництва Вашого товару під даною торговою маркою на підприємстві іншого виробника в Китаї. Практика показує, що власник торговельної марки на території Китаю моментально забороняє (у вигляді письмової претензії) виробництво товарів під «вже своєю» торговою маркою іншому виробнику.

Відповідно, може виникнути конфліктна ситуація на території Китаю між замовником (Україна, Росія) та виробником (Китай). І найскладніше в цій ситуації це те, що на території країни Замовника (Україна, Росія) торгова марка вже має певну маркетингову цінність для споживачів (дилерів, оптових і роздрібних покупців). Тут, на території України, Ви, звичайно, можете і маєте право боротися з тими особами, які «мимо» Вас ввозять з території Китаю на територію України товари, марковані Вашою торговою маркою. Такий контроль на території України здійснюється на підставі Вашої зареєстрованою торговою маркою в Україні за допомогою митних органів, МВС, Антимонопольного комітету та судів, але це процеси складні, «довготривалі» та мають високу фінансову вартість, хоча в деяких випадках такі дії є достатньо ефективними. Але все ж, якщо контроль Вашої торгової марки на території Китаю Вам не належить, то дуже складно утримати імпорт інших осіб, які, як правило, є Вашими прямими конкурентами на ринку України відносно Вашого товарного асортименту.

У такій ситуації замовник товарів у Китаї стає перед вибором: бути прив’язаним до одного виробника на території Китаю, або ж якимось чином змінювати свою ж торгову марку на території України (що на практиці в більшості випадків абсолютно неможливо і неприпустимо). Це, на жаль, реальна практика за останні роки, яку ми спостерігаємо на території Китаю та на території України.

Логічний висновок з усього вищесказаного дуже простий: якщо Ви здійснюєте з території Китаю або будь-який інший країни світу імпорт товарів зі своєю торговою маркою на територію України, подбайте про захист Ваших юридичних прав на Вашу торгову марку на території країни – виробника та/або країни імпорту.

Короткий огляд закону Китаю про торгові марки (товарні знаки, логотипи). Статистика Китаю – реєстрація торгових марок, (товарних знаків, логотипів).

Вартість реєстрації, патентування торговельної марки в Китаї (докладно).

Національна процедура державної реєстрації торговельної марки на території Китаю регламентована «Законом про торгові марки Китайської Народної Республіки» (Trademark Law of the People’s Republic of China).

Пропонуємо Вам ознайомитись з основними положеннями Закону про торгові марки Китаю:

– Будь-яка фізична особа, юридична особа або інша організація мають право подати заявку на реєстрацію торгової марки (знака обслуговування) на території Китаю (ст. 4);

– Група осіб (дві або більше) мають право подати заявку на реєстрацію торгової марки (знака обслуговування) на території Китаю (ст. 5);

– Власник торгової марки несе адміністративну і правову відповідальність за якість товарів, які реалізуються під даною торговельною маркою (ст. 7);

– Будь яке візуальне позначення (в тому числі: будь-яке слово, зображення, літери алфавіту, цифри, тривимірні символи, поєднання кольорів і будь перераховані поєднання), що дозволяє відрізняти товари/послуги різних осіб, може бути заявлено на реєстрацію в якості торгової марки (ст. 8);

– Будь яка іноземна особа (фізична, юридична) має право подати заявку на реєстрацію торгової марки в Китаї (або здійснювати інші дії у відносинах з Китайським Патентним Відомством у справах торгових марок) зобов’язана діяти через представника Китаю, який визначений (призначений) державою (патентні повірені Китаю, або їх підприємства) (ст. 18); – коментар – тобто не резиденти Китаю (юр. і фіз. особи України) зобов’язані діяти через будь-яких офіційних і дійсних патентних повірених Китаю;

– Торгова марка заявляється на реєстрацію виключно для тих товарів (послуг), для яких ця торговельна марка буде використовуватися (ст.19);

– Якщо який-небудь претендент на реєстрацію товарного знака (торгової марки) має намір використовувати той же товарний знак для товарів і/або послуг в різних класах, то заява про реєстрацію має бути подана щодо кожного класу товарів (послуг) (ст. 20) ; – коментар – тобто скільки класів класифікації товарів (послуг) використовується для торгової марки, стільки необхідно подавати і заявок на реєстрацію однієї торгової марки;

– Якщо зареєстрований товарний знак (торгова марка) буде використовуватися відносно інших товарів того ж класу, то має бути подана нова заява про реєстрацію торгової марки (ст. 21);

– Право пріоритету на подання заявки на реєстрацію торгової марки в Китаї з території іншої країни, становить 6 місяців від дати подання заявки на реєстрацію торгової марки в іншій країні (ст. 24) – коментар – тобто якщо Ви подали заявку на реєстрацію торгової марки на Україні, в Росії, в США, в іншій країні, Ви маєте право протягом 6 місяців подати заявку на реєстрацію торгової марки в Китаї із зазначенням дати подання заявки у Вашій країні; як що Ви не встигли подати заявку на реєстрацію торгової марки у Китаї протягом 6 місяців від дати подачі заявки на реєстрацію торгової марки в Україні – Ви втрачаєте право пріоритету України, але Ви не втрачаєте права подавати заявку на реєстрацію торгової марки в Китаї;

– Після здійснення експертизи за заявкою на товарний знак Китаю, у разі якщо експерт патентного відомства Китаю не знайшов видимих законодавчих причин для відмови в реєстрації торгової марки, то інформація про майбутнє факт реєстрації цієї торговельної марки публікується в офіційному бюлетені Патентного відомства Китаю; на протязі 3 -х місяців від дати такої публікації будь-яка особа може подати заперечення (опозицію) проти реєстрації даної торгової марки (у випадку, якщо у цієї особи є для підстави для такої опозиції) (ст. 30); якщо заперечення не надійшли, то торгова марка повинна бути зареєстрована, власнику торгової марки видається державне свідоцтво (сертифікат) Китаю на торгову марку, і здійснюється ще одна публікація про те, що ця торгова марка зареєстрована на території Китаю;

– У випадках, якщо заявника торгової марки не влаштовує рішення патентної експертизи Китаю, а саме – відмова в реєстрації торгової марки, то він має право оскаржити таке рішення у встановлений строк у «Судовий раді» (Trademark Review and Adjudication Board), і якщо заявника торгової марки не задовольнить рішення «Судової ради» то він має право звернутися до Народного суду Китаю (People’s Court) (ст. 32);

– Якщо після першої державної публікації торгової марки подана опозиція, то таку опозицію
Патентне відомство Китаю зобов’язане розглянути і прийняти рішення, у випадках, якщо одну із сторін спору про торгову марку не влаштовує рішення патентної експертизи, то сторона спору має право оскаржити таке рішення у встановлений строк у «Судовій раді» (Trademark Review and Adjudication Board), і якщо сторону спору не задовольнить рішення «Судової ради» то вона має право звернутися до Народного суду Китаю (People’s Court) (ст. 33-34);

– Свідоцтво на торговельну марку Китаю діє 10 років, і може бути продовжено на наступні 10 років за умови оплати відповідного державного мита (ст. 37-38);

– Власник торгової марки Китаю має право передати торговельну марку іншій особі (ст. 39); факт передачі права на торговельну марку Китаю реєструється в обов’язковому порядку;

– Власник торгової марки Китаю має право надавати ліцензії на використання торгової марки іншим особам на території Китаю (ст. 40); ліцензія на використання торгової марки Китаю реєструється в обов’язковому порядку;

– Реєстрація торгової марки Китаю може бути визнана недійсною або може бути припинена, у разі якщо торгова марка була зареєстрована з порушенням Закону Китаю про торгові марки (ст. 41);

– У разі, якщо зареєстрована торгова марка використовується щодо товарів, які є поганої якості, або якість яких змінено в гірший бік, і споживачі введені в оману, адміністративні органи промисловості і торгівлі на різних рівнях повинні, залежно від обставин, застосувати порядок виправлення ситуації протягом певного періоду, і можуть, крім того, поширити повідомлення про критику або накласти штраф, і, можливо, навіть скасувати реєстрацію цієї торгової марки (45);

– Якщо будь-яка особа порушує положення статті 6 цього Закону (виробляє та / або реалізує товари з незареєстрованої торговою маркою), то місцеві адміністративні органи промисловості і торгівлі повинні наказати цій особі подати заявку на реєстрацію торгової марки протягом певного періоду, і можуть, крім того, накласти штраф (ст. 47);

Глава VII Закону (ст. 51-62) трактує положення про «Захист виключних прав на використання зареєстрованих товарних знаків».
Якщо узагальнити суть даної статті Закону, і викласти її стисло і коротко, то це буде виглядати наступним чином «законодавчі санкції Китаю за порушення прав на торговельні марки дуже жорсткі».

Глава VIII Закону це Додаткові положення – оплата мит, і вступ в силу Закону.
Таким чином, на сьогоднішній день, процеси реєстрації та використання торгових марок в Китаї є найактивнішими і актуальними в усьому світі, про що свідчить офіційна статистка і інформація, розміщена на веб-сайті Китайського Патентного Відомства (State Intellectual Property Office of the PRC), а саме:
«На дату 2012-06-18 в Китаї подано 10.000.000 (десять мільйонів) заявок на реєстрацію торгових марок (товарних знаків), в тому числі 6.892.999 з яких були зареєстровані в якості торговельних марок Китаю. Така статистика має перше місце в світовому рейтингу ». Коментар: Для порівняння – на території України на дату 11.06.2012 зареєстровано близько 160.000 торгових марок України за національною процедурою, тобто приблизно в 40 разів менше, ніж у Китаї. Таким чином, 1983 року в Китаї в рік подається на реєстрацію близько 350.000 заявок на реєстрацію торгових марок. В Україні ця цифра становить 20000 національних заявок. Наведені цифри свідчать самі за себе.

Крім того, за результатами 2011 року, в одній тільки китайській провінції Guangdong, на всіх рівнях судів першої і другий інстанції пройшло 17100 судових процесів у спорах щодо об’єктів інтелектуальної власності, в тому числі по торговим маркам та патентам, що становить 28% від загального числа всіх судів на території Китаю. Коментар: це дуже великий показник, і якщо в судах Китаю активно розглядаються спори щодо торговельних марок – значить, дане законодавство є актуальним і «не мертвим», а у всій області інтелектуальної власності Китаю йдуть «живі» процеси, відносно яких виникають судові суперечки.

Придбання прав на торговельну марку в Китаї пов’язано з фінансовими і тимчасовими витратами. Ми наводимо середню вартість двох варіантів реєстрації торгової марки на території Китаю.

Перелік платежів (вартість, ціна) за процедуру реєстрації торгової марки (товарного знаку, логотипу) в Китаї за національною процедурою державної реєстрації торговельних марок (товарних знаків, логотипів) Китаю для одного класу товарів і / або послуг

Таблиця – прайс 1

 Юридична дія відносно торгової маркиСума державного збору (мита)Вартість (ціна) послуг патентної фірми КитаюВартість (ціна) послуг патентної фірми «Єдність»Загальна сума, вартість
(Ціна)
1Пошук по базам торгових марок Китаю, одне позначення (слово, словосполучення) за кожен клас товарів (послуг)80 $80 $160 $
2Оформлення і подача заявки в патентне відомство Китаю (China Trademark Office (CTO). Заявка на реєстрацію однієї торгової марки для одного класу. Діловодство.159 $ (*)365 $200 $724 $
3Поштова відправка на Україну свідоцтва Китаю на зареєстровану торгову марку100 $ (**)100 $ (*)
4.Загальна сума за реєстрацію однієї торгової марки для одного класу в Китаї   984 $
 Можливі додаткові витрати
5.* 159 $ – це мінімальне держ. мито за 10 найменувань товарів або послуг одного класу. За вказівку більшої кількості, ніж 10 товарів чи послуг, оплачується додаткова держ. мито. Розмір такої додаткової держ. мита становить, наприклад 240 $ за додаткові 15 товарів чи послуг + 30 $ додаткові послуги китайських патентних повірених.
6.Далі цитата з прайсу китайської юридичної компанії«Додаткові USD 100.00 виплачуються за звіт про кожний дії з нашого боку щодо China Trademark Office, за консультації адвоката».

(*) У відношенні п.2. і п. 3. прайсу – «оформлення і подача заявки» і «поштова відправка» кожного свідоцтва на зареєстровану торгову марку, просимо звернути Вашу увагу на наступне: у Китаї за національною процедурою можлива подача заявки на реєстрацію торгової марки і, відповідно, можлива реєстрація торгової марки тільки відносно одного класу товарів чи послуг! Таким чином, для реєстрації в Китаї (за національною процедурою) однієї торгової марки в декількох класах товарів та/або послуг необхідно подавати рівно стільки заявок на реєстрацію, скільки класів передбачається для реєстрації і використання торгової марки. Відповідно, в результаті реєстрації однієї торгової марки, може бути отримано стільки реєстраційних свідоцтв, для скількох класів подавалися заявки на реєстрацію торгової марки. Наприклад, одна торговельна марка для трьох класів – три заявки – три свідоцтва Китаю. Всі платежі сплачуються у трикратному розмірі, за кожну заявку та свідоцтво окремо. Як правило, китайські компанії повідомляють клієнтів про ці законодавчі норми Китаю на останньому етапі переговорів.

Відносно 5 п. прайсу – «можливі додаткові витрати» нашій фірмі на практиці на території Китаю стикатися не доводилося. Тобто фірма китайських патентних повірених, з якою співпрацює наша компанія, не виставляла нам додаткові рахунки за непередбачені «звіт про кожний дії з нашого боку щодо China Trademark Office, за консультації адвоката».


Альтернативою національної реєстрації торговельної марки в Китаї може бути міжнародна процедура реєстрації торгової марки (товарного знаку, логотипу) за Мадридською угодою та Протоколом.

Для здійснення міжнародної реєстрації торговельної марки в Китаї необхідно мати: реєстрацію даної торгової марки на території України або мати заявку на реєстрацію торгової марки, поданої в Україні.

Вартість (ціна) реєстрації торгової марки в Китаї за міжнародною процедурою реєстрації торговельних марок (Мадридська система) за наявності свідоцтва України на знак для товарів і послуг (зареєстрована торгова марка України) або за наявності вже поданої в Україні національної заявки на реєстрацію торгової марки.

Таблиця – прайс 2

У міжнародній заявці на реєстрацію торгової марки та території Китаю можливо вказати до 3-х класів товарів і послуг.

Порівняльна таблиця двох варіанта вартості (ціни) та процедури державної реєстрації торгової марки (товарного знаку, логотипу) в Китаї.

Таблиця – прайс 3

Таким чином, у випадку, якщо Вас цікавить реєстрація торгової марки (товарного знаку, логотипу) тільки в одній країні – в Китаї і тільки в одному класі товарів та / або послуг, то фінансово доцільніше реєструвати торгову марку в Китаї за національною процедурою Китайської Народної Республіки .

У випадку, якщо Вас цікавить реєстрація торгової марки (товарного знаку, логотипу) в декількох країнах, в тому числі і в Китаї чи Вас цікавить реєстрація торгової марки тільки в Китаї, але для декількох класів товарів і послуг – доцільніше скористатися процедурою міжнародної реєстрації торговельної марки, а не національною процедурою реєстрації торгової марки в Китаї.

Патентна фірма «Єдність» має на території Китаю партнерів – фірму патентних повірених Китаю (Пекін, КНР).
Патентна фірма «Єдність» повністю здійснює листування, контроль платежів, діловодства зі своїми колегами на території Китаю відносно національної (або міжнародної) процедури реєстрації торгової марки на території Китаю.
При необхідності, і за бажанням клієнта, Патентна фірма «Єдність», надає інформацію про патентні фірми за кордоном, які є контрагентами Патентної фірми «Єдність» (Росія, Китай, США, країни Євросоюзу, Німеччина, Італія, Польща, Кіпр, Казахстан, Білорусія, Молдова, Грузія, Азербайджан, Вірменія).
Вартість (ціна) даної послуги складає 1000 грн.

Контакти:
tm@unite.com.ua– Реєстрація торгової марки на території Китаю, США, Європи, країн СНД
(067)209-78-89, (044)259-83-05
brand@unite.com.ua
Сухарев Станіслав Миколайович
Реєстрація торгових марок на території України, Росії
(067)447-00-26, (044)259-93-07,
Рибалко Ігор Володимирович