Ціна оформлення та реєстрації
торгової марки (гривень):
5100 – економ
7749 – стандарт
14969 – експрес
brand@unite.ua
+380674470026

 1. Якою може бути торгівельна марка

У кожній із різних країнах світу існує власне законодавство у галузі інтелектуальної власності та, відповідно, власні вимоги і критерії того – «яким має бути комерційне позначення» (trade mark, brand) з точки зору того – щоб йому можна було надати правовий захист і право власності. У більшості країн такі умови є досить схожими. В Україні також існують власні законодавчі акти та нормативні документи, які вказують підприємцям та комерсантам – який об’єкт має можливість одержати охорону як торгівельний знак з точки зору чинного законодавства.

 

Об’єктом торгових марок можуть бути різні позначення, будь-які їх комбінації, зокрема:

 • назва, словникові, штучні, фантазійні слова, словосполучення (на будь якій мові), у тому числі прізвища, імена власні та вигадані;
 • літери, сполучення літер;
 • числа, цифрові символи, сполучення цифр;
 • малюнки, графічні зображення;
 • колір, кольори, сполучення декількох кольорів;
 • а також будь-яке сполучення чи комбінація усіх зазначених вище варіантів.

Написання бренду, товарного знаку може співпадати не співпадати з назвою компанії – юридичної особи.

Будь-яка фізична чи юридична особа може мати у власності будь-яку кількість комерційних позначень – лого, брендів, назв.

ПОРАДИ Патентної фірми «Єдність»:

 • чім більш оригінальна, штучна та креативна Ваша тм, тим більше шансів здійснити процедуру «оформлення та реєстрація торгової марки», одержати на неї охорону та в подальшому використовувати в бізнесі та припиняти будь-які спроби її незаконного використання недобросовісними конкурентами. Багаторічна практика показує, що набагато легше здійснити реєстрацію торгової марки, яка є незвичайним словом/словосполученням, водночас при цьому набагато важче «підробити» (створити «клон») такого логотипу зі сторони недобросовісних конкурентів); тобто оригінальний бренд ефективніше просувати на ринку і захищати його;
 • попередньо, ніж замовляти «розробку дизайну» brand book і сплачувати за нього, краще здійснити попередній професійний патентний пошук словесної частини цього знаку, і коли Ви з’ясуєте, що Ваша назва, лого має великі шанси одержати законодавчу охорону, тоді вже можна розробляти дизайн та здійснювати реєстрацію;
 • самостійні пошуки «тм» в мережі Інтернет (по типу «погуглити») звісно приносить певні результати та  розуміння патентної чистоти «бренду», але ні одна сучасна пошукова система не має можливості самостійно «зануритись» у офіційні бази зареєстрованих знаків; крім того існують певні алгоритми і критерії виявлення trademark як в Україні, так і в інших країнах світу, і тому для виявлення «чистоти» і можливості одержати виключну власність на позначення, краще замовляти та здійснювати офіційні патентні пошуки у спеціалістів в цій галузі.

 

 1. Оформлення та реєстрація торгової марки, логотипу назви – хто може бути власником.

Володіти логотипом в Україні мають право:

 • фізичні особи, резиденти та нерезиденти України; при цьому не обов’язково бути фізичною особою –  підприємцем;
 • юридичні особи, резиденти та нерезиденти України;
 • групи осіб (фізичних та юридичних).

Власник охоронного документу на логотип має наступні права:

 • використовувати trademark (бренд) та інші права, визначені законодавством;
 • абсолютну можливість забороняти усім іншим особам застосовувати позначення без згоди власника;- віддавати (продавати) будь-якій іншій особі власність на назву, лого повністю назавжди чи частково;
 • надавати будь-якій іншій особі (чи декільком особам) ліцензію-дозвіл на використання логотипу відповідно до ліцензійної угоди/контракту – на обмежений термін, де визначені певні умови, визначена  територія;
 • при цьому ліцензіар на законодавчій підставі (як що сторони про це домовляться) може отримувати грошову винагороду (роялті) за використання бренду;
 • згідно з чинним законодавством України, державна реєстрація ліцензійних договорів не обов’язкова;
 • власник trademark може використовувати спеціальне  міжнародне маркування у вигляді символів «®» та/або «™»,  яке  вказує  на  те,  що  цей об’єкт (слово, назва чи малюнок, їх комбінація) зареєстровано на території цієї країни;
 • в Україні Свідоцтво на знак надає право одержати доменне ім’я першого рівня в зоні .ua (доменне ім’я надається виключно стосовно УСІЄЇ СЛОВЕСНОЇ ЧАСТИНИ зареєстрованого знаку).
 1. Ціна і строк оформлення торгової марки 

ЕКОНОМ / СТАНДАРТ / ЕКСПРЕС

3.1 Термін стандартної процедури «реєстрація торгової марки», яку здійснює  Укрпатент складає 14 – 20 місяців (три етапи патентної експертизи).

 • СТАНДАРТ
Вартість стандартної процедури «Реєстрація торгової марки «СТАНДАРТ» для 1 (одного) класу товарів/послуг, 14-20 місяців:гривні
Словесний чи зображувальний торгівельний знак не кольоровий для 1 (одного) класу товарів/послуг, 14-20 місяців7749
Словесна чи зображувальна тм кольоровий для 1 кл. за 14-16 місяц.8949
Ціна за кожний додатковий клас+ 3974
В зазначені суми входять усі наступні платежі:

– попередні пошук в базі тм Укрпатенту

– державний збір за подачу заявки

– держаний збір за публікацію про внесення до держаного реєстру

– мито за видачу охоронного свідоцтва

– послуги патентної фірми «Єдність» за весь процес: оформлення заявочної документації, діловодство,  одержання охоронного документу.

В зазначені суми не входять наступні можливі платежі, які виникають за ініціативою заявника, третіх сторін і також від результатів державної патентної експертизи:
– відповідь на попередню відмову Укрпатенту щодо реєстрації тм3500
– відповідь на заперечення проти Вашої заявки зі сторони третіх сторін6000 + 2000 збір
– зміна ПІБ, назви, адреси заявника800
– передача прав по заявці іншій особі2400
– несвоєчасне надання заявником довіреності1600

3.2. Термін швидкої експертизи складає 8 місяців.

 • ЕКСПРЕС
Вартість прискореної експертизи «Реєстрація торгової марки «ЕКСПРЕС» для 1 класу, за 8 місяців:в гривнях
Словесна чи зображувальна тм не кольорова14969
Словесне або зображувальне позначення кольорове16169
Комбінований логотип (слово + малюнок) не кольоровий20885
Комбінований знак (слово + малюнок) кольоровий22085
В зазначені суми входять усі платежі, які зазначені для стандартного терміну оформлення та реєстрації, і додатково:

– послуга Укрпатента по швидкій експертизі

– послуга патентної фірми «Єдність» по одержанню з державної установи дозволу на прискорення заявки; діловодство по прискоренню.

3.3. Термін процедури «економ реєстрація торгової марки» складає 14 – 20 місяців за умови своєчасної сплати заявником усіх платежів. 

 • ЕКОНОМ
Вартість прискореної експертизи «Реєстрація торгової марки «ЕКОНОМ» для 1 класу:в гривнях
Словесна чи зображувальний знак не кольоровий5000
Словесне або зображувальне позначення кольорове6000
В зазначені суми входять лише 2 платежі *, а саме:

– збір за подання заяви та за експертизу;

– послуги патентної фірми (пошук по базі зареєстрованих знаків України; складання та подання заявки в електронному вигляді; сплата збору за подання заявки).

3200

1800

* При здійснені реєстрації торгівельної марки в режимі «економ» усе листування з Укрпатентом заявник логотипу здійснює самостійно, і також самостійно він здійснює такі платежі як: офіційний пошук Укрпатенту (за бажанням заявника); мито за видачу свідоцтва та збір за публікацію – на фінальній стадії реєстрації торговельного знаку.

Для ретельного з’ясування вартості процедури «оформлення та реєстрація торгової марки, логотипу, назви», ми радимо Вам надіслати запит в нашу фірму і безкоштовно одержати розрахунок усіх витрат.

brand@unite.ua
+380674470026 Ігор Рибалко,
одержати по телефону консультацію
щодо можливої ціни реєстрації Вашої тм.

 1. Документи та інформація

Для початку процедури підготовки реєстраційної заявки і направлення її в Укрпатнет, від Вас необхідно надати у вільній формі:

 1. Реквізити майбутнього власника бренду для юридичної особи (паспортні дані для фізичної особи).
 2. Якісне зображення логотипу (електронний вигляд – JPEG, PDF, векторна графіка) або написання слова чи словосполучення – тією мовою, на якій необхідно зареєструвати лого і застосовувати його у власній діяльності.
 3. Ретельний перелік товарів/послуг, для яких використовується або планується в майбутньому використовуватися зареєстрована торговельна марка, назва.

Після отримання Вашої зазначеної інформації Вам будуть надані для підписання:

 • Договір про надання послуги «реєстрація торгової марки, назви чи лого»;
 • Довіреність патентному повіреному (нотаріально не завіряється, достатньо підпису і печатки для юр. осіб);
 • інформаційний лист про здійснену класифікацію товарів/послуг для Вашої тм, повний і ретельний розрахунок ціни усієї процедури державної експертизи і реєстрації.

 

На підставі Вашої інформації патентні повірені фірми «Єдність» здійснять:

 • складання та направлення до Укрпатенту Ваших заявочних документів на експертизу лого;
 • попередній пошук по базі зареєстрованих тм та заявок в України;
 • контроль і сплату усіх необхідних обов’язкових платежів;
 • одержання листів з експертизи Укрпатенту, професійне складання і  надсилання  відповідей;
 • діловодство по заявці;
 • одержання Свідоцтва про зареєстрований знак.

Успішна реєстрація торгової марки залежить від декількох факторів:

 • оригінальності Вашого позначення;
 • результатів попереднього патентного пошуку в Україні;
 • професійності класифікації товарів і послуг;
 • професійності оформлення і направлення заяви державну установу;
 • швидкості здійснення усіх необхідних платежів;
 • швидкості отримання листів від Укрпатенту та надання відповідей на такі повідомлення.

Патентна фірма «Єдність» гарантує Вам професійне діловодство за Вашою заявкою на реєстрацію торгової марки та отримання Вами охоронного документу на неї.

 1. Контакти і консультації

Начальник відділу оформлення та реєстрації комерційних позначень

Патентної фірми «Єдність»

Рибалко Ігор Володимирович

brand@unite.ua

+380674470026