Мінімальна ціна складання та реєстрації ліцензійної угоди – 3400 грн.

patentpravo777@gmail.com

+380675383998

 

 1. Ліцензія на торгову марку, логотип – правила оформлення.

В Україні, згідно з Цивільним Кодексом (стаття 1108), на зареєстровану торгову марку чи логотип може бути видане письмове повноваження – ліцензія на використання торгової марки. Тобто, Ліцензіат надає будь-якій іншій особі (Ліцензіару) або декільком особам право застосування комерційного позначення в певній обмеженій сфері. «Обмежена сфера» мається на увазі як:

 • територія дії (наприклад – одне місто, або декілька областей України);
 • термін дії ліцензійного контракту;
 • спосіб застосування знаку (наприклад, лише продаж маркованих товарів, або лише їх експорт);
 • обмежений перелік товарів чи послуг на який надається ліцензія.

Ліцензійний договір укладається в письмовій формі і реєструється в державній установі за бажанням однієї із сторін. Така угода повинна містити певні суттєві умови, без яких ліцензія на торгову марку, логотип не є дійсною. Також не укладається угода на торгову марку, яка не є чинною.

 

 1. Види ліцензій (ліцензійних угод).

В Україні бувають наступні види ліцензій:

Невиключна – видається одній або декільком особам. При цьому Ліцензіар (володілець) також залишає за собою можливість використовувати цю торгову марку в  області, що обмежена саме цією  ліцензією. Ті, хто одержали невиключну ліцензію мають можливість надавати субліцензії (як що це обумовлено угодою з володільцем тм).

Виключна –  надається лише одній особі – Ліцензіату (підприємству чи фізичній особі) і виключає можливість застосування навіть власником бренду (Ліцензіаром) цього ж бренду у тій сфері, що обмежена саме цією ліцензією. Також Ліцензіар (володілець) не має права видавати більш ні які ліцензії іншим особам стосовно цього товарного знаку  у зазначеній області. По суті, в такому випадку володілець торгової марки віддає повний контроль над нею лише одному Ліцензіату на певний час на вказаній території, без особистого права одночасно використовувати цю торгову марку. При цьому Ліцензіат набуває можливості видавати невиключні субліцензії іншим компаніям чи підприємцям.

Одиночна – передбачає надання права використання логотипу, знаку  

лише одному Ліцензіату і позбавляє Ліцензіара (володільця) видавати  іншим  особам   ліцензій стосовно цього позначення у сфері,  що обмежена цією ліцензією,  але не виключає можливості застосування Ліцензіаром цього ж об’єкта у зазначеній сфері.  

Проста  частіше всього це ліцензія у вигляді письмового дозволу (не у вигляді контракту), що видається від власника торгової марки Ліцензіатові. Має юридичний статус «невиключної ліцензії».

За надання права використовувати комерційну назву, логотип, його власник може одержувати від Ліцензіата грошову винагороду «роялті», про що сторони повинні зазначити у договорі.

 

 1. Складання та реєстрація ліцензійного договору на тм.

Фахівці Патентної фірми «Єдність» надають послуги оформлення та державної реєстрації ліцензійних угод на використання зареєстрованих торгових марок та логотипів, а саме:

 1. На підставі відомостей від сторін ліцензії здійснення складання Ліцензійного договору.
 2. Оформлення заяви та клопотання до Департаменту інтелектуальної власності Міністерства Економічного Розвитку і Торгівлі України для державної реєстрації Ліцензійної угоди.
 3. За дорученням клієнта сплата державних зборів за публікацію про зареєстровану ліцензію.
 4. Здійснення діловодства щодо реєстрації зазначених документів.
 5. Отримання з Міністерства Економічного Розвитку і Торгівлі України зареєстрованої ліцензії.
 6. оформлення та реєстрація ліцензійних угод/договорів на trademark для нерезидентів України.

 

З метою виконання зазначених послуг Вам необхідно надати по електронній пошті patentpravo777@gmail.com наступну інформацію:

 • номер свідоцтва на знак для товарів і послуг;
 • повні сучасні реквізити власника свідоцтва та ліцензіата;
 • вид ліцензії;
 • за оплату чи безоплатно надається право використовувати тм;
 • дати початку і кінця договору;
 • зазначити класи/товари/послуги щодо застосування тм;
 • територія дії договору;
 • зазначити яким чином буде застосовано логотип (виробництво, торгівля, транспортування, імпорт, посередництво, інше).

 

 1. Ціна та строки виконання послуг.
  Резиденти України, грн.Нерезиденти,

$

1.Вартість складання простого ліцензійного договору українською мовою3000Оформлення двомовної ліцензійної угоди

300

2.Державний збір40025
3.Сума всього3400325

 

В одному ліцензійному договорі одночасно може бути надана ліцензія на одну торгову марку, і також на декілька логотипів, за умови, що сторони такого контракту (володілець та одержувач ліцензії) одні й ті самі.  Відповідно, ціна оформлення таких документів збільшується в залежності від кількості знаків. В такому випадку на послуги Патентної фірми «Єдінсть» може бути надана знижка за домовленістю з клієнтом.

 

Термін складання ліцензії 3-10 робочих днів, в залежності від складності умов угоди.

Строк процедури державно реєстрації ліцензійного договору 3-5 місяців.

 

 1. Контакти і консультації.

Сухарева Наталья Василівна – спеціаліст відділу передачі прав та ліцензій на логотипи, патенти

patentpravo777@gmail.com

+380675383998

Сухарев Станіслав Миколайович – патентний повірений, директор

patent@unite.ua

+380672097889