РЕЄСТРАЦІЯ АВТОРСЬКОГО ПРАВА НА ТОВАРИСТВО, ФІРМУ

1. Зареєструвати авторське право для юридичної особи – ТОВ, підприємство.

Згідно з усіма нормами міжнародного та національного законодавства юридична особа природно не може бути «автором» будь-яких творів в галузі літератури, науки і мистецтва, в тому числі, підприємство не є «автором»: пісень, музики, картин, книжок, сценаріїв, телевізійних проектів, комп’ютерних програм, баз даних, мобільних додатків, текстових документів, методик, зображень, креслень, схем, кінофільмів, аудіовізуальних роликів та інших.

Первинними авторами або співавторами зазначених об’єктів «авторства» завжди є людина, яка власною творчою працею створює будь-які твори.

Але, згідно із чинним законодавством, юридична особа (товариство, фірма, підприємство) може бути власником майнових авторських прав У ДВОХ ВИПАДКАХ, а саме:

1.1. Якщо автор чи група авторів офіційно є або були співробітниками певного підприємства, організації, установи, і тоді можлива реєстрація авторського права безпосередньо на ім’я цього роботодавця (товариства, фірми, компанії, установа) – така процедура має назву РЕЄСТРАЦІЯ «СЛУЖБОВОГО ТВОРУ» (в такому випадку в реєстраційному свідоцтві власником майнових авторських прав буде вказано саме підприємство – роботодавець).

1.2. Компанія, фірма, організація, ТОВ може отримати (прийняти) майнові авторські права від інших осіб, наприклад – від автора, або від іншої фізичної/юридичної особи, яка є власником; при цьому здійснюється оформлення та державна РЕЄСТРАЦІЯ «ДОГОВОРУ ПРО ПЕРЕДАЧУ (ВІДЧУЖЕННЯ) МАЙНОВИХ АВТОРСЬКИХ ПРАВ».

Для одержання реєстрації на ім’я юридичної особи необхідно оформити і направити в Укрпатент певний комплект документів.

Результатом зазначених процедур будіть державні документи України: «Свідоцтво реєстрації авторського права на службовий твір» і «Рішення про реєстрацію договору відчуження авторських прав», які діють на території всіх країн світу, що є учасниками міжнародних Конвенцій з авторського права.

2. Орієнтовний перелік документів.

Для здійснення реєстрації авторського права на «службовий твір» необхідно оформити і надіслати в Укрпатент або до патентної фірми:

– документи, що підтверджують створення автором/групою авторів твору в контексті виконання службових обов’язків на підприємстві – роботодавці, і також документи у вигляді угоди між автором та роботодавцем щодо відчуження службових авторських прав (наприклад: технічне завдання; наказ; довідка стосовно посади автора; договір і акт між співробітниками-авторами і роботодавцем – зразки подібних документів надає Патентна фірма «Єдність»);

– зразок твору;

– офіційну заяву в Укрпатент;

– документи по сплаті державних зборів.

Слід зазначити, що реєстрація авторського права на службовий твір на ім’я підприємства – нерезидента України НЕМОЖЛИВА. При цьому, в таких випадках, автором може бути резидент будь-якої країни, головне, щоб автор був співробітником української компанії.

Для того щоб зареєструвати договір про передачу (відчуження) майнових авторських прав (де правонаступником є товариство, підприємство, установа, фірма) необхідно направити в Укрпатент чи до патентної фірми:

– договір між власником і правонаступником (такий договір зможуть оформити для Вас фахівці Патентної фірми «Єдність»);

– зразок твору;

– офіційну заяву в Укрпатент;

– підтвердження оплати державних зборів.

Тут слід зазначити, що:

– у разі передачі права від автора (фізичної особи) на користь юридичної особи, попередня окрема (більш рання) реєстрація авторства на ім’я людини-творця НЕ Є ОБОВ’ЯЗКОВОЮ (але й може бути);

– у разі передачі прав від однієї юридичної особи іншій юридичній особі, додатково потрібно надати підтвердження виникнення попереднього авторського права у першої юр. особи – власника (наприклад – копія реєстрації «службового твору» чи копія більш раннього договору про попереднє одержання прав у авторів);

– суб’єктами «відчуження авторських прав» можуть бути резиденти та нерезиденти України.                           

3. Ціна реєстрації (для юридичної особи).

  Резидент (гривні) Нерезидент (гривні)
Службовий твір 4500 від 8000
Договір передачі (відчуження) авторських прав 4500 від 8000

Зазначена вартість містить суми державних зборів, мита.

4. Контакти, консультації.

Сухарева Наталія  patentpravo777@gmail.com
+ 38 067 538 39 98
Патентна фірма «Єдність»