Патентна фірма «Єдність» крім реєстрації прав на об’єкти інтелектуальної власності (торговельні марки, промислові зразки, винаходи, корисні моделі, об’єкти авторського права в тому числі), надає весь спектр ) послуг з ефективної судового та досудового захисту прав на торговельні марки (знаки обслуговування), промислові зразки, винаходи, корисні моделі, об’єкти авторського права.

Згідно з оцінками міжнародних організацій, за рівнем захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності України займає 114 місце серед 134 країн світу. Тому, будь ласка, пам’ятайте, що будь-який об’єкт інтелектуальної власності (торгова марка, винахід, промисловий дизайн виробів, об’єкт авторського права), законним власником прав якого Ви є, може стати мішенню Ваших недобросовісних конкурентів. При цьому головна проблема право власників – відсутність знань, які необхідні для ефективного захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності.

Захист прав на об’єкти інтелектуальної власності для юридичних осіб необхідна для виживання підприємств і посилення їх позицій на сучасному ринку товарів та послуг. Ви повинні пам’ятати і знати, що Ваші конкуренти можуть зробити наступні кроки:

– Спробувати здійснити недобросовісну реєстрацію об’єктів інтелектуальної власності: знаків для товарів і послуг (торгових марок), винаходів, корисних моделей; промислового дизайну виробів, об’єктів авторського права;

– Нелегально і не санкціоновано використовувати позначення (схожі до ступеня змішування з Вашими брендами, торговельними марками), дизайн етикеток, упаковок, безпосередньо торгових марок, промислових зразків, комерційних і фірмових найменувань і т.д., які належать Вашої компанії, або які є схожими до ступеню змішування з об’єктами інтелектуальної власності Вашої компанії. 

У таких випадках страждають комерційні та бізнесові інтереси Вашої компанії, споживачі товарів і послуг, які реалізує Ваше підприємство, можуть бути введені в оману, а Ваші конкуренти збагачуються за рахунок незаконного і несанкціонованого використання Ваших об’єктів інтелектуальної власності: торговельних марок, винаходів (технічних рішень), промислового дизайну виробів, упаковки, об’єктів авторського права.

Захист прав на об’єкти інтелектуальної власності для фізично осіб – підприємців та для фізичних осіб – авторів і винахідників:

Якщо Ви є автором одного з об’єктів авторського права, наприклад::

 • Книги, брошури, статті, сценарії;
 • Виступи, лекції, вислови, проповіді та інші усні твори;
 • Комп’ютерні програми (комп’ютерні програми будь-якого характеру, наприклад: комп’ютерні ігри, комп’ютерні програми обліку, програми роботи з базами даних, бухгалтерські комп’ютерні програми та інші); вихідні тексти комп’ютерних програм є інтелектуальною власністю, майнове право на яку може належати авторам комп’ютерних програм або правовласникам цих комп’ютерних програм;
 • WEB – сторінки у вигляді комп’ютерної програми (вихідний текст WEB – сторінки);
 • WEB – сторінки у вигляді текстового та / або образотворчого наповнення WEB – сторінки;
 • Бази даних (комп’ютерні і не комп’ютерні);
 • Пісні, інструментальні музичні композиції у вигляді записаних нот або в будь-якому іншому вигляді (форматі) на електронному носії, наприклад у форматі WAV, MP3);
 • Збірники пісень (музичні альбоми);
 • Аудіовізуальні твори; картини, ескізи, малюнки, твори архітектури, проектна архітектурна документація; фотографії, комп’ютерна графіка, комп’ютерний дизайн;
 • Ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що стосуються географії, топографії, техніки, архітектури та інших сфер діяльності;
 • Науково-технічна документація, креслення, проекти технічних умов та інша документація.

Плагіат і компіляції з боку недобросовісних конкурентів   – ось що може чекати Вас, якщо Ви не будете ефективно захищати належить Вам інтелектуальну власність.

В даний час законодавством України передбачені досить ефективні заходи щодо захисту прав інтелектуальної власності, включаючи кримінальну, адміністративну та цивільну відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності.

Патентна фірма «Єдність» готова захистити Ваше право на торговельні марки, винаходи (корисні моделі), промислові зразки, об’єкти авторського права наступними методами.

Досудовий захист прав на об’єкти інтелектуальної власності:

Представництво інтересів клієнтів (власників торгових марок, винаходів, авторського права) у переговорах, пов’язаних з припиненням порушення прав на об’єкти інтелектуальної власності;

Здійснення патентно-правової досудової експертизи та складання експертних висновків щодо торгових марок, винаходів, корисних моделей, об’єктів авторського права;

Правові консультації з фіксування фактів порушення прав Вашої інтелектуальної власності;

Підготовка письмової претензії про порушення прав на Вашу торгову марку, винахід, корисну модель, дизайн промислового виробу, об’єкт авторського права;

Підготовка відповіді на письмову претензію про можливе порушення Вами прав на торговельну марку, винахід, корисну модель, дизайн промислового виробу, об’єкт авторського права, які належать іншим особам.

Представництво в суді:

Підготовка до судового розгляду та представництво інтересів клієнтів в судах України з питань захисту прав інтелектуальної власності;

Підготовка до судового розгляду та представництво інтересів клієнтів в судах України щодо припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг (торгову марку), патенту на промисловий зразок, винахід, корисну модель;

Підготовка до судового розгляду та представництво інтересів клієнтів в судах Україні щодо визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг (торгову марку), патенту на промисловий зразок, винахід, корисну модель;

Здійснення судового діловодства в судах всіх інстанцій у справах захисту прав інтелектуальної власності – торгові марки, патенти, об’єкти авторського права;

Представництво інтересів клієнтів в органах і установах судової експертизи щодо об’єктів інтелектуальної власності – торгові марки, патенти, об’єкти авторського права;

Представництво інтересів клієнтів в Державній службі інтелектуальної власності Україні, в тому числі і в його Апеляційній палаті, Українському інституті промислової власності (Укрпатент);

Представництво інтересів клієнтів в Антимонопольному комітеті Україні з питань припинення недобросовісної конкуренції щодо торгових марок, патентів, об’єктів авторського права;

Представництво інтересів клієнтів в Державній митній службі України з питань припинення неправомірного імпорту/експорту з порушенням прав на торговельні марки, промислові зразки.

ВИДИ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ НА ОБ’ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ЮРИДИЧНИМ ДЕПАРТАМЕНТОМ ПАТЕНТНОЇ ФІРМИ «ЄДНІСТЬ»

Цивільно-правовий, господарсько-правовий захист прав

(Знаки для товарів і послуг, торгові марки, патенти, промислові зразки, винаходи, корисні моделі, об’єкти авторського права)

Орган, до якого звертаються за захистом прав: суд загальної юрисдикції, господарський суд.

Основні вимоги, на які маєте право заявник, у разі порушення його прав на торговельні марки, промислові зразки, винаходи, корисні моделі, об’єкти авторського права: : відшкодування збитків; виплата компенсації щодо порушення авторських та суміжних прав; припинення дій, які порушують права; витяг з цивільного обороту товарів та їх знищення, та інші вимоги.

Адміністративний захист прав

(Знаки для товарів і послуг, торгові марки, патенти, промислові зразки, винаходи, корисні моделі, об’єкти авторського права)

Орган, до якого звертаються за захистом: адміністративний суд; Антимонопольний комітет; Апеляційна палата Державної служби інтелектуальної власності України; Митний орган.

Основні вимоги, на які маєте право заявник, у разі порушення його прав: скасування рішення органу; запобігання переміщення товарів з порушенням прав інтелектуальної власності через митний кордон; застосування штрафу в розмірі 3% суми виручки від реалізації товару недобросовісним чином, інші штрафні санкції.

Кримінальний захист прав

(Знаки для товарів і послуг, торгові марки, патенти, промислові зразки, винаходи, корисні моделі, об’єкти авторського права)

Орган, до якого звертаються за захистом: органи внутрішніх справ; податкова міліція, суд загальної юрисдикції.

Основні вимоги, на які маєте право заявник, у разі порушення його прав: штраф; виправні роботи; позбавлення волі; конфіскація і знищення товарів; відшкодування збитків за цивільним позовом в рамках кримінального процесу.

Судовий захист прав інтелектуальної власності

Етапи нашої спільної роботи з підготовки до судового захисту прав власності на знаки для товарів і послуг (торгові марки), патенти, промислові зразки, винаходи, корисні моделі, об’єкти авторського права:

 1. Консультаційний етап. На цьому етапі наші фахівці вивчають документи, інформацію і на основі результатів такого вивчення здійснюється правовий аналіз ситуації. Результати здійсненого правового аналізу надається клієнтові як legal opinion (юридичний висновок). Юридичний висновок передбачає аналіз ситуації та можливі варіанти розвитку ситуації, можливі наслідки та необхідні дії.
 2. Підготовчий етап. На цьому етапі між Вами (Клієнтом) і нашої Патентної фірмою «Єдність» укладається Договір на надання патентно-юридичних послуг з судового захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності. Обробляються, доопрацьовуються і доповнюються всі необхідні документи, проводяться заходи з підготовки іншої (додаткової) доказової бази для судової справи.
 3. Основний етап. Участь в судовому розгляді справи. 
 4. Заключний етап. Контроль за виконанням рішення суду або оспорювання (апеляція)

такого рішення у вищій судовій інстанції. Відшкодування майнового або немайнового шкоди, збитків..

Консультації з питань судової та досудової захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності Ви можете отримати за телефонами:

(044) 503-71-24

(067) 538-39-98

e-mail: ap@unite.com.ua

Контактна особа: СУХРЕВ Роман Станіславович.