1. Що повинен знати дизайнер про авторське право

Що таке авторське право на дизайн?          Будь-які художні, графічні, зображувальні, дизайнерські твори , які створює людина, є її інтелектуальною власністю. Закон України «Про авторське право і суміжні права» — це закон, який захищає Ваші права (як художника, дизайнера) на інтелектуальну власність від несанкціонованого копіювання та неправомірного використання в творчих колах, на ринку збуту товарів/послуг, маркетплейсах, взагалі в мережі Інтернет, та в будь-яких інших сферах. Процедура державної реєстрації авторського права на дизайн — це спосіб захистити свій оригінальний твір від порушення третіми особами за допомогою міжнародного та національного законодавства.          Зареєстроване авторське право на об’єкт інтелектуальної власності на державному рівні підтверджує і доказує Ваше «авторство» і наявність твору, надає Вам і Вашому твору певний захист, який дозволить у подальшому усувати випадки недобросовісного використання створених Вами малюнків, зображень, дизайнів. Свідоцтво України про державну реєстрацію авторських прав є однією із обов’язкових вимог, наприклад, для подання судового позову щодо порушення третьою особою Ваших прав на інтелектуальну власність. Тим самим, реєстрація авторських прав заздалегідь (ще до можливих фактів порушень прав та неправомірного використання Ваших творів іншими особами) значно полегшить вирішення проблем у судових процесах та конфліктних ситуаціях, що стосуються даного порушення.

Крім того, згідно з законодавством, наявність підтвердженої реєстрації авторських прав надає їх автору та власнику :

 Що повинен знати дизайнер про авторське право. Особисті немайнові права автора.  Майнові права автора. Дизайн, авторське право, вартість реєстрації.

  • вимагати визнання свого особистого авторства; це може бути здійснене шляхом зазначення імені (чи псевдоніму) автора на примірниках малюнків, зображень, дизайнів, за умови якщо це є практично можливим;
  • або забороняти згадування свого імені (чи псевдоніму), якщо автор малюнків, зображень, дизайнів забажає залишитись анонімним;
  • автор має право обирати псевдонім, зазначати і вимагати зазначення псевдоніма замість свого справжнього імені на примірниках дизайнів; слід зазначити, що під час державної реєстрації авторства на твори автор має право вказати свій псевдонім, і він (псевдонім) може бути також зазначений у Свідоцтві України про реєстрацію авторського права на твір;
  • автор має право  вимагати збереження цілісності твору (малюнка, ескізу, зображення, дизайну бідь-якого об’єкту ), і протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи зміні всього твору чи його частини, або будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі і репутації автора.

Майнові права автора (чи іншої особи, яка має власність на авторське право):

  • виключне право на власне використання твору будь-яким способом, що дозволений законодавством ;
  • виключне право на дозвіл використання твору іншими особами (за оплату чи безоплатно, по ліцензії чи ліцензійній угоді);
  •  виключне право на заборону використання твору іншими особами;
  • майнові права автора (чи іншої особи, яка має авторське право) можуть бути передані (відчужені) іншій особі згідно з положеннями статті 31 Закону України «Про авторське право і суміжні права», після чого ця особа стає суб’єктом авторського права.

 2. Дизайн, авторське право, вартість реєстрації.

Авторські права мають великий загальний обсяг щодо можливих об’єктів-творів, та розповсюджуються на різні напрямки діяльності людини в галузях науки, літератури та мистецтва. Якщо говорити про «авторське право на дизайн», то зареєструвати права на твори у вигляді «дизайну»  можливо майже на будь-які дизайнерські рішення, наприклад, такі як: малюнки, ескізи, зображення, які стосуються чого завгодно; зображувальні основи для промислового дизайну (логотипи, упаковки, етикетки, рекламні аркуші, банери, вивіски); художній дизайн паперового або електронного видання (газета, журнал, книга, їх обкладинки); проектні ескізи або 3-D моделі промислових виробів, будь-якої техніки, транспортних засобів, меблів, побутових речей, одягу, взуття, іграшок, спортивного приладдя, дазайн тари; художньо-графічні рішення для веб-сайтів, сторінок в мережі інтернет, в соціальних мережах; дизайн інтерфейсу мобільних додатків, комп’ютерних програм; інтер’єр або екстер’єр магазинів, ресторанів, кафе, розважальних та офісних центрів, АЗС, приватних та комунальних будівель, споруджень; інші.          Слід зазначити, що автор-дизайнер має право зареєструвати відразу «збірку творів», якщо ці твори можна скомпонувати разом за однією тематикою. Наприклад, у випадку, якщо Ви дизайнер одягу, то Ви можете зареєструвати зображення, малюнки, ескізи цілої колекції виробів, причому  разом, наприклад з кресленнями для пошиття та виготовлення цієї колекції одягу. Або, якщо, наприклад веб-сайт містить десятки основних розділів у вигляді сторінок з різною візуалізацією, то також можливо зареєструвати однією реєстрацією «збірку творів у вигляді дизайну інтерфейсів сторінок веб-сайту». Тобто, у вищеописаних прикладах не потрібно реєструвати кожний окремий елемент одягу, або кожну  окрему сторінку веб-сайту як окремий твір, і не потрібно сплачувати державні збори за кожну таку реєстрацію, бо можливо об’єднати подібні твори у збірки. При цьому, слід звернути увагу на те, що згідно із національним та міжнародним законодавством авторське право захищає як «весь  твір  в цілому» (наприклад – «збірку творів»), так і будь-які окремі частини цієї збірки дизайнів (наприклад – один елемент одягу чи одна сторінка веб-сайту).

          Здійснивши державну реєстрацію авторського права, Ви офіційно, на державному рівні   набуваєте Свідоцтво про реєстрацію авторських прав, та на підвищуєте статус своєї продукції (яка виготовлена із застосуванням авторських творів), що є здебільш потрібним, наприклад, для зволікання нових інвесторів та/або клієнтів. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір діє на всій території України та в більшості інших країн світу, які є учасниками міжнародних Конвенцій про авторське право.

Реєстрація авторських прав – це швидка та не дорога процедура, яка здійснюється протягом 3-х місяців. Вартість реєстрації авторських прав на дизайн, та дизайнерські колекції становить від 100$.          Згідно з законодавством України є кілька випадків, коли авторський дизайн може використовуватися іншими особами без дозволу власника авторських прав. Зокрема, якщо Ви, є дизайнером (або інша особа), то відповідно статей 21-25 Закону України «Про  авторське право і суміжні права» в певних випадках може бути здійснене: вільне використання твору із зазначенням імені автора; вільне відтворення бібліотеками та архівами примірників твору репрографічним способом; вільне відтворення примірників твору для навчання; вільне копіювання, модифікація і декомпіляція комп’ютерних програм; вільне відтворення творів у особистих цілях. Крім того, в статті 26 Закону наведені у мови щодо права доступу до твору образотворчого мистецтва (в тому числі й до картин, малюнків, ескізів, художньо-графічних та інших дизайнерських творів). Більше ретельне трактування і опис цих положень є достатньо великою темою, і потребує іншої публікації. Якщо скорочено, то це включає деякі типи некомерційного, освітнього, особистого, іншого  використання будь-яких дизайнерських творів. Але це не стосується будь-якого використання іншими особами результатів чужої творчої праці (захищеної авторським правом) у комерційному контексті (або з комерційною метою) без дозволу автора чи власника майнових авторських прав.Контакти і консультації.

  • Сухарева Наталія Василівна – головний спеціаліст з питань авторських прав

+38 067 538 39 98Patentpravo777@gmail.com

  • Сухарев Роман Станіславович – помічник Патентного повіреного України

+38 068 160 1161