Оцінка торгових марок, товарних знаків, патентів, винаходів, корисних моделей, промислових зразків, об’єктів авторського права, ноу-хау

Оцінка  – це процес визначення вартості, ретельний аналіз, який
включає інформацію про сам об’єкт оцінки, про ринок, як в цілому, так і в розрізі певного сегмента, виконання розрахунків заснованих на одночасному обліку багатьох кількісних і якісних факторів соціально-політичного, економічного і технічного характеру, і оформлення результатів у вигляді письмового звіту.
До групи об’єктів інтелектуальної власності, що підлягають оцінки, входять: : 

 • Патенти на винаходи або корисні моделі;
 • Патенти на промислові зразки;
 • Отримані або надані ліцензії на право користування об’єктами інтелектуальної власності;
 • Авторські свідоцтва;
 • Торговельні марки (товарні знаки) і знаки обслуговування;
 • Фірмові найменування;
 • Ноу-хау (нова, не відома іншим інформація, що має комерційну вартість);
 • Ділова репутація (гудвіл) і інші нематеріальні об’єкти.ЦІЛІ І НЕОБХІДНІСТЬ ОЦІНКИ

Оцінка об’єктів інтелектуальної власності  ((ОІВ)) дозволяє визначити вартість кінцевих продуктів та результатів інтелектуальної роботи в грошовому еквіваленті.  

Необхідність в оцінці інтелектуальної власності зазвичай виникає при здійсненні операцій купівлі-продажу патентів, торгових марок тощо, або при укладанні ліцензійної угоди на право використання об’єктів інтелектуальної власності – торгових марок, патенті, авторського прав, а так само при визначенні розміру компенсації шкоди, заподіяної власнику прав незаконним використанням його патентів, торгових марок та інших об’єктів. Але в сучасній практиці присутні й інші причини, у зв’язку з якими необхідна офіційна процедура оцінки патентів, торгових марок (товарних знаків), авторських свідоцтв та інших об’єктів. Таким чином, оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності надає Вам можливість:

 • Визначити реальну цінність і ринкову вартість об’єкта (торгової марки, патенту, авторського права), наприклад, з метою продажу (повної передачі права) торговельної марки або патенту;
 • Визначити ціну продажу ліцензії на об’єкт інтелектуальної власності;
 • Визначити вартість внеску в статутний фонд підприємства, в тому випадку, якщо Ви бажаєте збільшити статутний фонд шляхом внесення в нього вартості торговельної марки та/ або патенту (дана процедура можлива і при створенні нового підприємства);
 • Отримання кредиту під заставу виключних прав на об’єкти інтелектуальної власності (відомо, що на території Україні вже існує реальна практика таких кредитів);
 • Визначити суми виплат авторських винагород або роялті (авторські винагороди можуть регулярно отримувати автори патентів на винаходи та/або промислові зразки – дуже часто це засновники підприємства, авторські винагороди оподатковуються тільки доходом з фізичних осіб (15%) і є валовими витратами підприємства; роялті можуть отримувати власники патентів та/або торгових марок (на практиці це так само можуть бути – фізичні особи, в т.ч. і співробітники підприємства);
 • Визначити суму компенсації при вирішенні конфліктів в процесі використання торговельних марок і патентів, в т.ч. визначити розміри збитків внаслідок порушення виключних прав на об’єкти інтелектуальної власності; при вирішенні майнових суперечок;
 • Залучення інвесторів.

ДОКУМЕНТИ ТА ІНФОРМАЦІЯ, ЯКІ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ОЦІНКИ ОБ’ЄКТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ:

 • Документи, що підтверджують право власності (копії) на об’єкт інтелектуальної власності (патент на винахід, корисну модель, промисловий зразок, свідоцтво України на торговельну марку, міжнародна реєстрація торгової марки, авторське свідоцтво та інш.);
 • Ліцензійні угоди на тимчасове використання об’єктів інтелектуальної власності – торгової марки, винаходи, корисні моделі, промислові зразки;
 • Відомості про платежі, що підтверджують реєстрацію (патентування) і підтримку чинності об’єкта інтелектуальної власності; витрати, пов’язані з процедурою патентування винаходу або державної реєстрації торгової марки;
 • Балансова вартість об’єкта (торгової марки, винаходу, промислового зразка, корисної моделі, авторського права); дата постановки на баланс і зміна балансової вартості об’єкту по роках;
 • Інформація про валовий дохід, витрати, прибуток і рентабельність підприємства за період використання товарного знака, винаходу, промислового зразка та інших об’єктів інтелектуальної власності;
 • Інформація, в яких країнах, крім України зареєстрована торгова марка або запатентовано винахід, корисна модель, промисловий зразок.Цей перелік інформації та документації не є вичерпним. Додатково можуть бути надані наступні документи:  

 • Відомості про виробництво і продажі товарів (продукції), зроблених з використанням оцінюваного об’єкта інтелектуальної власності – торгової марки, винаходу, авторського права (фінансові показники, споживачі, конкуренти, територія продажів);
 • Відомості про послуги, які надані споживачам ринку з використанням оцінюваного об’єкта інтелектуальної власності – торгової марки, винаходу, авторського права (фінансові показники, споживачі, конкуренти, територія продажів);
 • Бізнес-плани розвитку підприємства із зазначенням майбутнього використання торгової марки, винаходу, корисної моделі, промислового зразка, авторського права;
 • Маркетингові дослідження ринку, на якому використовуються торгова марка, патенти, авторські свідоцтва.Вартість робіт (послуг) по оцінці складає: від 8000 грн.
Терміни виконання робіт: 15 – 45 робочих днів (вказані терміни можуть бути збільшені або зменшені залежно від обсягу інформації, кількості об’єктів і бажання замовника).  

Основними нормативами, що регулюють оціночну діяльність, є:  
Закон України “Про оцінку майна та професійну оціночну діяльність в Україні”;
Національний стандарт “Загальні засади оцінки майна и майнових прав”, а так само відомі в Україні та за кордоном підходи, методи та стандарти оцінки об’єктів інтелектуальної власності.  


Здійснення оцінки оформлюється відповідним звітом і затверджується сертифікованим оцінювачем об’єктів інтелектуальної власності – суб’єктом оціночної діяльності.