АВТОРСЬКЕ ПРАВО ДЛЯ КОНТЕНТУ YOUTUBE

1. Як підтвердити наявність авторства на контент ютуб каналу, веб-сайту, аккаунту в соціальній мережі.

Сучасні багаточисельні випадки і звернення наших клієнтів свідчать про те, що в багатьох випадках власники ютуб-каналів, сторінок у фейсбуці, інстаграмі, тік-тоці, а також на інших подібних платформах, змушені періодично звертатися до адміністрації цих сервісів зі скаргами, запитами та вимогами:

– про видалення матеріалу (контенту, аудіо, відео, текстів, дизайнів) у зв’язку з порушенням авторських прав на цих самих або на інших ресурсах;

– про заборону несанкціонованих повторних завантажень копій «авторського» аудіо, відео особами, які не мають на це дозволу;

– про блокування інших користувачів, які, на їхню думку, порушують авторські права, використовуючи «чужий» контент без будь-яких дозволів та погоджень.

Зазвичай, під час оформлення подібних претензій, «адміністративна система» проекту пропонує здійснити певні дії та надати певний перелік інформації та копії документів з дотриманням конкретних вимог та умов, а саме:

«Претензія/скарга про можливе порушення авторських прав має бути оформлена та надіслана власником авторських прав або його офіційним та уповноваженим представником. Якщо претензія подається не власником (чи представником) авторських прав, вона не розглядається» (про це пише «підтримка» youtube та google).

Або формулювання пропонується в такому вигляді: «Надіслати запит на видалення відео у зв’язку з порушенням авторських прав може лише правовласник або його уповноважений представник».

Для подальшого розуміння ми дуже спрощено розберемося з двома основними поняттями.

“Правовласник” – дійсний власник майнових авторських прав. Насамперед це фізична особа – реальний автор контенту, або інша особа (юридична чи фізична), якій автор/автори передали/надали авторське право на контент.

“Представник” – особа, якій правовласник офіційно надав/довірив право на представництво його (правовласника) інтересів перед іншими особами.

Наступне. При формуванні претензії, запиту, звернення інтернет-сервіс може запропонувати обрати і зазначити варіанти відношення до «авторства», наприклад:

“Я, фізична особа – автор та власник”;

“Юридична особа – власник майнових авторських прав”;

“Я, співробітник компанії – власника авторських прав”;

“Офіційний представник/довірена особа правовласника”.

Крім того, для підтвердження повноважень та «авторства», «адміністративній системі», зазвичай, потрібно надати копії реєстраційного свідоцтва, сертифіката, ліцензійних договорів або інших документів, які можуть підтвердити факт наявності майнових авторських прав. Без надання зазначених документів «сервіс» може не розглядати таке звернення, не надавати відповіді та не реагувати на подальші запити.

Автор чи правовласник може звертатися до подібних сервісів по захисту авторських прав не самостійно, а через представника (юрист, адвокат, патентний повірений, співробітник компанії). У таких випадках необхідно надіслати копію довіреності, договору-доручення або подібного документа, в якому чітко зазначено – які саме дії, на якій території, на який період часу може здійснювати представник від імені правовласника.

Чим більше надано подібних документів про «авторські права», і чим зрозуміліші ці документи, тим ефективніше буде опрацьовано запит/скаргу/претензію.

Враховуючи існуючий досвід та практику, при будь-якому зверненні до адміністрації інтернет-сервісів з приводу авторських прав необхідно надати документ про наявність авторських прав.

Відомо, що на популярних ютуб-каналах зазвичай розміщено дуже велика кількість відео-файлів – десятки, сотні, і навіть тисячі. У таких випадках отримувати реєстраційні свідоцтва, сертифікати на весь контент досить складно, дорого та витратно за часом, хоча за бажання – це можливо. Який документ у такому разі може підтвердити авторське право на контент? Далі ми спробуємо зрозуміло відповісти на це питання.

Відповідно до чинного національного та міжнародного законодавства: «авторське право не вимагає обов’язкової державної реєстрації та виникає за фактом створення твору» (формулювання узагальнене). Отже, необхідно надати доказ – документ про факт створення кожного конкретного твору, наприклад– аудіо, відео файлу. На практиці у будь-якого аудіовізуального твору в більшості випадків, і, відповідно до законодавства України, має бути кілька авторів, а саме:

  • автор сценарію;
  • режисер-постановник;
  • оператор;
  • композитор (якщо є музика);
  • художник (за наявності хоча б мінімального дизайну, яким завжди є, як мінімум, візуальна заставка/обкладинка відеоролика, назва, титри).

Для «підтвердження авторських прав» без реєстрації ці кілька співавторів (дві особи та більше) можуть оформити та підписати між собою договір «про розпорядження авторськими правами між співавторами» як на один твір, так і на весь існуючий контент каналу на певну дату. Це й буде документом, який можна надавати в інтернет-сервіси із захисту авторських прав.

Якщо власник відео-каналу, веб-сайту, сторінки/аккаунту фейсбуку, інстаграму, тик-току не є автором контенту, але замовляє виготовлення відеороликів, наприклад професійним фахівцям, то, в такому разі необхідні мати:

договір між замовником та виконавцями про повну передачу (відчуження) майнових авторських прав на кожен створений один чи кілька творів;

– або ліцензійну угоду на тимчасове використання авторського контенту.

Якщо творці аудіовізуальних творів є співробітниками підприємства і роблять це при виконанні визначених службових обов’язків для цієї компанії, то роботодавцю необхідно оформити документи про те, що файли контенту на каналі є «службовими творами», авторське право на які належить юридичній особі. Такими документами можуть бути «договір, акт про виконання та передачу авторських роликів роботодавцю», або подібні документи.

2. Як блогеру, журналісту, музиканту, артисту оформити та доказати наявність авторських прав на власний ютуб канал.

У сучасному світі максимально поширені випадки, коли автором сценарію, режисером, оператором, художником і навіть композитором є одна і та сама особа – артист, музикант, журналіст, блогер. Звичайно, ця одна людина не може укласти договір про «авторство» сама з собою задля підтвердження власного авторства. Офіційно реєструвати в патентному відомстві сотні відеороликів не завжди доречно і технічно досить складно. Виникають питання:

– яким документом можна підтвердити та оформити докази наявності авторських прав на контент ?

– наскільки потрібні такі документи власнику youtube каналу ?

Відразу відповідаємо на друге запитання – для здійснення звичайної діяльності, створення та розміщення контенту документи про авторське право не потрібні (поки не виникає ситуацій, коли необхідно доказувати наявність таких прав іншим особам).  

Авторське право виникає за фактом його створення та не вимагає обов’язкової реєстрації. Автор створив твір – право з’явилося.

Відповідно до законодавства – публікація (оприлюднення) твору (наприклад, у тому ж ютубі) для загального доступу фактично доводить існування твору, та, відповідно, наявність автора цього твору – ЯКЩО ЦЕ зазначено для загального доступу. Але «публікація» не доводить «авторства» на цей твір, якщо він оприлюднений без жодних про це згадок.

Отже, при публікаціях нових творів, чи вже після розміщення відео, ми радимо максимально ретельно зазначати (публікувати) інформацію про авторські права на каналі поряд з кожним конкретним твором таким чином, щоб у глядачів та інших осіб існувала  вільна можливість ознайомлення з такою інформацією. Зазвичай зазначають наступне: повне ім’я, прізвище автора, можливо псевдонім, мінімальна адреса/резидентура автора, наприклад: «Київ, Україна», реальна дата створення та публікації твору; міжнародне позначення © copyright; назва твору. У випадках, якщо твір складається з кількох «авторських частин», то слід вказати хто є автором кожної частини (наприклад, для пісні – автор музики, автор тексту). Можливо додатки кілька фраз про володіння майновими авторськими правами, про заборону копіювання чи використання твору без дозволу автора, про законодавче переслідування порушників. Радимо публікувати цю інформацію державною мовою та обов’язково дублювати англійською.

У випадках, якщо один єдиний автор (або одна компанія) завжди э одноосібним власником майнових авторських прав на усі твори на каналі, то в загальнодоступному розділі цього каналу ютубу, на нашу думку, може бути розміщена загальна інформація з попереднього пункту без прив’язки до кожного конкретного твору, але стосовно усього існуючого та опублікованого контенту.

Для переконливості доказів власник каналу та автор може так само надати (наприклад, але не обов’язково):

– підтвердження реєстрації власного імені, бренду (торгової марки);

– свідоцтво про державну реєстрацію авторського права на основний дизайн та незмінний контент веб-сайту, сторінки, каналу, аккаунту;

– свідоцтва/сертифікати на деякі твори автора.

3. Перелік можливих документів, що підтверджують авторське право.

Як із усіх описаних варіантів обрати необхідний і створити «документ про підтвердження авторських прав»? Пропонуємо наступні приклади, які не є обов’язковими, але, можуть бути застосовані, у випадках, коли автором контенту є одна єдина особа.

3.1. Опублікована проста ліцензія (спрощена ліцензійна угода).

У такому документі можна задекларувати усі права автора, надаючи бажаючим особам використовувати твори каналу за оплату або без оплати. Наприклад, такі дії можуть бути запропоновані учасникам Вашого «Patreon» або подібного сервісу, коли такі шанувальники Вашої творчості, вступаючи до «Patreon», автоматично підтверджують згоду на те, що всі права належать автору – Вам, та зобов’язуються не порушувати їх.

3.2. Підписаний ліцензійний договір з іншою особою, де автор надає тимчасове право на використання власного контенту іншій особі.

Такий документ, швидше за все, малоефективний, коли найчастіше він може стосуватися не всього контенту, а лише частини творів. Наприклад, така форма відносин доречна у випадках, якщо Ваш відеоролик хтось забажає використовувати в рекламі або як фрагмент у власному контенті.

3.3. Договір між автором та іншою особою про повну передачу (відчуження) майнових авторських прав на твори.

Такий документ може бути офіційно зареєстрований у патентному відомстві, але це не обов’язково. Головне, щоб такий договір мав усі істотні умови та відповідав нормам чинного національного та міжнародного законодавства.

3.4. Підписаний контракт із довіреною особою (з адвокатом, юристом, патентним повіреним, іншою особою) про представлення інтересів автора перед інтернет-сервісами.

Підписуючи такий контракт, сторони взаємно створюють та фіксують факт підтвердження наявності конкретних творів, «розташованих» на певному сервісі із зазначеною адресою/доменним ім’ям, авторське право на які належать певній особі – стороні контракту. Далі подібний контракт зазначений як «договір-доручення» представнику правовласника. 

3.5. Документ між роботодавцем та співробітником-автором (наприклад – акт створення та передачі прав на твір) про те, що відео чи текст, чи дизайн створено за завданням компанії та працівник-автор цього підприємства здійснив ці дії у контексті та під час виконання своїх службових обов’язків. Подібні «акти» та «технічні завдання» разом із іншими документами є підтвердженням наявності «авторських прав на службові твори».

3.6. Нотаріально завірений розділ (розділи) youtube каналу, веб-сайту, облікового запису, де опубліковано інформацію про авторське право.

3.7. Опубліковане відкрите повідомлення (письмовий підписаний документ із необхідними даними) про те, що всі майнові авторські права належать єдиному автору контенту. Можливо, такий документ може бути нотаріально засвідченим, якщо нотаріус погодиться зробити таку дію.

3.8. Свідоцтво (наприклад, в Україні) або Сертифікат (США, Китай, інші країни) про державну реєстрацію чи депонування авторських творів.

Цей перелік не є абсолютно вичерпним. У кожному окремому випадку можуть бути створені та використані різні варіанти юридичних документів, а також офіційні, зафіксовані та документально факти «оприлюднення» твору, який також може бути доказом «авторства».

Оприлюднення (розкриття публіці) твору – здійснена за згодою автора чи іншого суб’єкта авторського права та (або) суміжних прав дія, що вперше робить твір доступним для публіки шляхом опублікування, публічного виконання, публічного показу, публічної демонстрації, публічного оповіщення тощо (Закон України «Про авторське право та суміжні права»).

Коли існує необхідність доводити і підтверджувати авторські права певним інтернет-сервісам, то ми радимо відразу ж створювати зазначені документи щонайменше двома мовами – наприклад, українською та англійською.

4. Представник власника авторських прав.

Хто такий “представник” правовласника?

Представник (повірений) правовласника – фізична чи юридична особа, яка здійснює управління майновими авторськими чи суміжними правами правовласника на індивідуальній основі, згідно з договором доручення, укладеним із правовласником (Закон України «Про колективне управління майновими авторськими та суміжними правами»).

Тут все зрозуміло – для того, щоб хтось від імені власника майнових авторських прав міг «вести діалог» з ютубами, фейсбуками, інстаграмами, тік-токами та іншими, має бути оформлений та підписаний договір-доручення на здійснення, як мінімум, представництва перед зазначеними Інтернет-сервісами.

5. Замовити авторське право на контент. Ціна.

У дужках поруч із кожною послугою вказано дві цифри 100/300 – це мінімальна ціна послуг у доларах США. Перша цифра – вартість для резидентів України, друга цифра – ціна для нерезидентів.

Реєстрація авторського права для фізичної особи (150/300).

Комплект документів та реєстрація «службового твору» – авторське право для роботодавця, юридичної особи (200 – лише для резидентів України).

Договір про передачу/продаж/відчуження авторських прав (150/300);

Ліцензійна угода про використання авторських прав (200/400);

Договір між кількома співавторами про розпорядження правами (200/400);

Довіреність та договір-доручення від авторів/співавторів подання їхніх інтересів (100/300);

Довіреність та договір-доручення від компанії-власника авторських прав (100/300);

Складання листів, повідомлень, інформаційних розділів сайтів, інших документів з відомостями про авторів та володільців авторських прав (50/100).  

6. Контакти та консультації

+38 (067) 209 78 89

e-mail: patent@unite.ua

СУХАРЕВ Станіслав Миколайович, патентний повірений України

Керівник патентної фірми «Єдність»

+38 (068) 160 11 61

e-mail: roma.unite@gmail.com

СУХАРЄВ Роман Станіславович, спеціаліст з інтелектуальної власності.