1. Ціна одержання патенту США – від 2995 доларів.

Зазначена приблизна вартість одержання патенту США на винахід $2995 є орієнтовною для фізичної особи – резидента України станом на 2022-2023 роки. Точний розрахунок можливий на підставі існуючого тексту патентної формули, опису винаходу англійською мовою та креслень. Також патентному повіреному США необхідно надати дані про майбутнього власника патенту – фізичну чи юридичну особу, розмір її річного доходу. Від цих даних та кількості пунктів формули залежать розміри державних зборів.      

Деталізація платежів

(Всі суми наведені в доларах США).

Державні мита, збори США:

455 – за подання заявки та за експертизу у разі, якщо вказано статус «мікро» (дохід винахідника, заявника до 200 тис. $ на рік);

300 – за видачу патенту.

Послуги патентного повіреного США:

900 – оформлення та подання заявки;

180 – коригування англійської мови у формулі винаходу;

120 – оформлення статусу «мікро»;

360 – видача патенту;

90 – адміністративні витрати, банківське мито при оплаті кожного інвойсу (мінімум 2 рази).

500 – услуги супроводження з України.

$ 2995 – загальна мінімальна вартість подання заявки та отримання патенту в США.

Можливі додаткові дії та платежі.

150 – отримання у США пріоритету за первинною заявкою України;

240 – перевірка англійської мови в описі патентної заявки;

2220 – прискорена експертиза;

280 – складання та подача договору передачі винаходу, якщо винахідник та заявник не співпадають;

200 за годину – коригування тексту, підготовка відповідей на запити/відмови державної патентної експертизи, складання додаткових документів.

Вищезазначені суми не містять вартості:

Попередніх патентних досліджень технічного рішення, що патентується, в міжнародних та національних базах; послуги зі складання первинних матеріалів патентної заявки (мається на увазі, що клієнт самостійно надає тексти патентної формули, опису, реферату); обробку та оформлення креслень від 1000$.

Переклад патентної заявки на англійську мову (від 8$ за 100 слів).

2. Документи, дані та умови отримання патенту США.

Власником американського патенту може бути будь-яка фізична, юридична особа чи група осіб, зокрема резиденти України. Первинне право на подання заявки має винахідник, який надалі може передати заявку/патент іншій особі.

Відповідно до чинного законодавства України, перед поданням патентної заявки в іншій країні, резидент України зобов’язаний оформити та надіслати національну заявку до Укрпатенту. Але Патентний офіс США не вимагає таких документів України в обов’язковому порядку.

Перед оформленням патенту ми радимо здійснити попередній пошук, дослідження для виявлення новизни та винахідницького рівня Вашого технічного рішення.

Патентна заявка у Сполучених Штатах оформлюється та подається на реєстрацію американським патентним повіреним. Для цього потрібно надати довіреність від заявника. Але це не є обов’язковою умовою – винахідник має право самостійно скласти та подати документи на реєстрацію патенту.

Якщо в Україні вже існує оформлена заявка, і від дати її подання до Укрпатенту ще не минуло 12 місяців, то можна використати пріоритет щодо території Сполучених Штатів. Тобто – вважатиметься, що Ваша заявка в патентному відомстві США має дату пріоритету таку ж, як і раніше – тобто дату первинної української заявки.

Для успішного отримання патенту Ваше технічне рішення має мати три критерії патентоспроможності: «новизна», «винахідницький рівень» (непередбаченість, унікальність технічного рішення), «промислова застосовність».

Усі документи подаються англійською. Якщо Ви самостійно написали формулу та опис українською або російською мовою, а потім самостійно переклали заявку англійською мовою, то шансів успішно отримати патент дуже мало. Складання формули та опису дуже специфічна та складна процедура, тому краще довірити це професіоналам. Крім того, переклад на англійську мову також не рекомендуємо здійснювати самостійно або через звичайне бюро перекладів – необхідно звернутися до патентного перекладача, або до патентного повіреного, який вільно володіє двома мовами і має значний досвід подібних перекладів. 

Креслення повинні бути виконаними в електронному вигляді чорно-білими чіткими лініями (не кольоровими, не фотографії, не скан. копії), зрозумілими та якісними.

Усі послуги виконуються на підставі підписаних договорів із патентними фірмами США, України.

3. Процедура, терміни, патентні права.

Патентна заявка може бути подана у США:

– як «самостійна» національна заявка;

– виходячи з існуючої міжнародної заявки PCT.

  • Можливо встановити пріоритет за раніше поданою заявкою в іншій країні патентної конвенції.
  • За подання документів сплачуються встановлені мита.
  • Далі здійснюється формальна та кваліфікаційні експертизи.
  • Термін розгляду та експертизи тривалий – близько 20-30 місяців.
  • Через 18 місяців здійснюється «відкрита» публікація цього винаходу.
  • Термін експертизи може бути офіційно прискорений.
  • У процесі експертизи можуть виникати запити, відмови, заперечення (з різних причин), на які обов’язково необхідно відповідати. Якщо відповіді немає – заявка припиняє свою дію.

Якщо в результаті успішної експертизи державний експерт приймає рішення про видачу патенту, необхідно сплатити встановлене мито. Після цього видається патент.

Чинний патент необхідно підтримувати. Це платна процедура кожні кілька років протягом 20 років. Ціна складається з державного мита та послуг юриста (близько 1000 $ за декілька років).   

Протягом дії охоронного документа власник патенту США має виключні права та захист відповідно до наведених у патентній формулі пунктів. Патентовласник має право надавати ліцензії на використання запатентованого технічного рішення безкоштовно або за оплату, передавати (продавати) права на свій винахід іншій особі, а також забороняти використовувати те, що запатентовано, та захищати права інтелектуальної власності у судовому чи досудовому порядку у випадках порушення недобросовісними конкурентами.

Патент США діє лише на території Сполучених Штатів Америки.

Патентна фірма «Єдність» має у Вашингтоні партнерів – юридичну компанію США, яку очолює досвідчений патентний американський повірений. Понад 10 років успішної співпраці.

3. Контакти, консультації.

Сухарев Станіслав, директор, патентний повірений України+ 38 067 209 78 89, patent@unite.ua